PDA

View Full Version : OpenStack


 1. Openstack là gì? Các thành phần của Openstack
 2. Mô hình cài đặt OpenStack, triển khai Openstack
 3. Hướng dẫn cài đặt và triển khai Openstack trên Ubuntu
 4. Giới thiệu về OPENSTACK, trải nghiệm với OpenStack
 5. Hướng Dẫn Cài Đặt OpenQRM trên CentOS 5.6
 6. 1. Hướng dẫn chạy script cài đặt OpenStack Juno trên nhiều máy chủ
 7. 4. Hướng dẫn sử dụng openstack cho người dùng cuối
 8. 2. Hướng dẫn sử dụng OpenStack Dashboard và Image
 9. Cấu hình dịch vụ Neutron trong OpenStack #1 – LBaaS (Load-Balancing-as-a-Service)
 10. 2.2 Hướng dẫn sử dụng Openstack Dashboard - phần 1 - tạo mạng
 11. 2.3 Tạo image Windows 7 cho Openstack - phần 1
 12. So sánh Openstack với VMware Cloud
 13. Tạo instance(VM) trong OpenStack
 14. Phân biệt các loại storage trong OpenStack
 15. So sánh giải pháp storage giữa Gluster vs Ceph Cloud Storage
 16. Mô hình và giải pháp triển khai CEPH - Highly Scalable, Open Source, Distributed File
 17. Triển khai Centos 6.5 NFS Server Suitable for Cloudstack
 18. Thiết bị bị lưu trữ Oracle Sun ZFS, Tại sao chọn ZFS? ZFS là gì?
 19. Lab triển khai Ceph với mô hình 7 Node
 20. Cấu hình và thử nghiệm LbaaS, VPNaaS trong OpenStack
 21. For CEPH CLUSTER PLANNING
 22. Blog: triển khai Ceph Storage với Openstack
 23. Kinh nghiệm tối ưu và sử dụng Cehp trong môi trường thực tế
 24. Kinh nghiệm triển khai OpenStack
 25. Ceph Benchmarks with 3 Nodes
 26. Cận cảnh cái nhìn về opensource cloud (cloud mã nguồn mở) OpenStack
 27. Overview of Openstack and Multi node with Cluster, HA Controller Node (Best Options f
 28. Hướng dẫn sử dụng openstack cho người dùng cuối