PDA

View Full Version : KVM Virtualization


  1. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng KVM trên máy chủ CentOS 6.0
  2. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng KVM toàn tập
  3. Quản lý KVM qua giao diện web với Open Virtualization Management (oVirt Control Serv