PDA

View Full Version : CDN (Content Delivery Network)


  1. Tự xây dựng hệ thống CDN với Bind, GeoIP,Nginx, Varnish (How to build your own CDN
  2. Xây dựng CDN đơn giản với DNS và W3 Total Cache
  3. How to create your own CDN server using Nginx
  4. How To Host Your Own CDN (content delivery network)
  5. How to setup an ultra-fast CDN using Nginx and Varnish
  6. Phân biệt Hosted CDN và Network CDN
  7. How to Create Your Own CDN in 30 Minutes
  8. Cấu hình WordPress, Joomla, Xenforo,vBulletin sử dụng Memcached
  9. Hướng dẫn sử dụng Varnish 4 trên CentOS 6, Centos 7 (Giải thích các thông số của Var)