PDA

View Full Version : Firewall Astero (Sophos UTM)


  1. Hướng dẫn cài đặt Firewall Astaro , Sophos UTM
  2. Cấu hình cơ bản cho Firewall Astaro (UTM Sophos)
  3. Hướng dẫn cấu hình Sophos UTM High Availability (HA) Cluster trên Hyper-V
  4. Cấu hình server load balancing using Sophos UTM
  5. Các bước cài đặt Sophos UTM High Availability Setup
  6. HTTP/S load-balancing in cluster mode on Astaro Security Gateway
  7. Tài liệu triển khai giải pháp Sophos UTM Cluster, Highly availability, Active/Active,
  8. Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Kerio Control version 8.5.3
  9. Kerio Control là gì? – Tìm hiểu và sử dụng Kerio Control
  10. download crack/ key Kerio Control 8.3.4