PDA

View Full Version : Google Cloud


  1. Kubernetes là gì? Hiện nay Microsoft Azure hỗ trợ Google phát triển Kubernetes
  2. Làm thế nào để cài đặt và cấu hình Kubernetes trên đầu trang của một cụm sao CoreOS
  3. Hướng Dẫn Đăng Ký và tạo VPS miễn Phí Của Google Cloud
  4. Hướng dẫn cài VPS linux và đăng nhập bằng SSH trên Google Cloud Platform
  5. Hướng dẫn mở port cho VPS của Google Cloud Platform