PDA

View Full Version : Active Directory(294-297)


  1. Nâng cấp Domain Controller tự động
  2. Cách hạ Domain
  3. Có nên đặt AD database và log trên hai hệ thống RAID 1 độc lập
  4. Thiết lập nhiều server chạy song song - Phần 1: Setup
  5. Thiết lập nhiều server chạy song song - Phần 2: Distributed file system – DFS
  6. Thiết lập nhiều server chạy song song - Phần 3: Operation Master
  7. Thiết lập nhiều server chạy song song - Phần 4: Remove Server đã chết
  8. Giải pháp xử lý sự cố trên Domain Controller (DC)
  9. Hướng dẫn xây dựng hệ thống Domain Controller trùng tên domain với Website