Chia Sẽ Kinh Nghiệm Về ITTìm Kiếm Với Google
-


Cảm xúc
'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

smilie1
What to Type Resulting Graphic Meaning
:": Hihi Hihi
:|: Ehh Ehh
:d: Haha Haha
:*: Kiss Kiss
:p: Hehe Hehe
:v: Win Win
:x: Lov U Lov U
:h: Bibi Bibi
:): Nice Nice
smilie2
What to Type Resulting Graphic Meaning
:khoc: Khóc Khóc
:nao: Não hả Não hả
:yes: Yes Yes
:no: No No
:bien: Biến Biến
:chao: Chào Chào
:ydo: Ý đồ Ý đồ
:cuoi2: Buồn cười.. Buồn cười..
:cuoi: Buồn cười Buồn cười
:cuoi3: Buồn cười... Buồn cười...
:cuoi4: Buồn cười. Buồn cười.
:tuc2: Tức. Tức.
:tuc3: Tức.. Tức..
:tuc: Tức Tức
:rang: Nhe răng Nhe răng
:ok: Ok Ok
:1ngon: 1 ngón 1 ngón
:dadao: Đả đảo Đả đảo
:battay: Bắt tay Bắt tay
:oanh: Oánh Oánh
:yeu: Yêu rồi nhoa Yêu rồi nhoa
:nghi: Nghĩ Nghĩ
:hieuy: Hiểu ý Hiểu ý
:den: Thắp đèn Thắp đèn
:leuleu: Lêu lêu Lêu lêu
:leuleu2: Lêu lêu. Lêu lêu.
:leuleu3: Lêu lêu.. Lêu lêu..
:leuleu4: Lêu lêu... Lêu lêu...
:colen: Cố lên Cố lên
:keo: Kẹo cao su Kẹo cao su
:im: Im Im
:mu: Mũ
:bang: Băng Băng
:hoa: Hoa Hoa
:hoa2: Hoa. Hoa.
:dieu: Điệu Điệu
:dieu2: Điệu. Điệu.
:nhay: Nháy nháy Nháy nháy
:mung: Chúc mừng Chúc mừng
:mung2: Chúc mừng. Chúc mừng.
:2tay: 2 tay 2 tay
:kinh: Đeo kính Đeo kính
:choi: Chói loà Chói loà
:liec: Liếc Liếc
:liec2: Liec. Liec.
:thienthan: Thiên thần Thiên thần
smilie3
What to Type Resulting Graphic Meaning
:sinhnhat2: Sinh nhật. Sinh nhật.
:camo: Cầm ô Cầm ô
:sinhnhat: Sinh nhật Sinh nhật
:truot: Trượt tuyết Trượt tuyết
:bian: Bí ẩn Bí ẩn
:qua: Quà Quà
:xauho: Xấu hổ Xấu hổ
:ga2: Gà. Gà.
:beer: Beer Beer
:relax: Relax Relax
:ngo: Ăn ngô Ăn ngô
:batbuom: Bắt bướm Bắt bướm
:oanh2: Oánh. Oánh.
:pclove: Pclove Pclove
:buon2: Buồn. Buồn.
:ga: Gà
:hon: Hôn Hôn
:khoc2: Khóc. Khóc.
:xichdu: Xích đu Xích đu
:leuleu5: Lêu lêu.... Lêu lêu....
:bug: Bug Bug
:whatsup: whatsup whatsup
:lanh: Lạnh Lạnh
:buc2: Bực. Bực.
:tra: Trà Trà
:he: Hề Hề
:buc: Bực Bực
:uong: Uống nước Uống nước
:yeu2: Yêu rồi nhoa. Yêu rồi nhoa.
smilie4
What to Type Resulting Graphic Meaning
>:) 16 16
=(( 106 106
;;) 5 5
:-l 49 49
:DD :DD :DD
:-& 26 26
:-s 15 15
[-x 58 58
8-> 105 105
:D 4 4
8-) 25 25
b-) 14 14
>:D< 60 60
:-t 104 104
;) 3 3
=D> 35 35
|:) 24 24
:-> 13 13
\:D/ 59 59
:-h 103 103
:( 2 2
#-o 34 34
=; 23 23
X-( 12 12
:)>- 57 57
;)) 63 63
~x( 102 102
:spam: Spam Spam
:-? 33 33
:-b 22 22
:banned: Banned Banned
:-o 11 11
b-( 56 56
:) smile smile
:-c 101 101
=P~ 32 32
0:-) 21 21
:* 10 10
:^O 55 55
=)) lol lol
:)] 100 100
(:| 31 31
/:) 20 20
:-j 78 78
:P 9 9
:-" 54 54
<:-P 99 99
8-} 30 30
:| 19 19
:-< 108 108
:"> 8 8
$-) 53 53
^:)^ 77 77
:)) 18 18
:-ss 107 107
:X 7 7
@-) 52 52
:-@ 76 76
[-( 28 28
:(( 17 17
:-w 88 88
:-/ 6 6
>:/ 70 70
:-$ 27 27
3:-O 37 37
=:) 47 47
:@) 36 36
8-X 46 46
*-:) 45 45
~O) 44 44
(~~) 43 43
(%) 64 64
**== 42 42
o-+ 63 63
%%- 41 41
o=> 62 62
@};- 40 40
:o) 29 29
o-> 61 61
~:> 39 39
[-O< 51 51
:(|) 38 38
<):) 50 50
>-) 48 48


Bây giờ là 12:25 AM. Giờ GMT +7Diễn đàn tin học QuantriNet
quantrinet.com | quantrimang.co.cc
Founded by Trương Văn Phương | Developed by QuantriNet's members.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.