QuantriNet - AdminPro

QuantriNet - AdminPro (http://quantrinet.com/forum/index.php)
-   Ansible, Pupput, Chef & Docker - Công cụ quản lý cấu hình và tự động hóa (http://quantrinet.com/forum/forumdisplay.php?f=548)
-   -   Puppet bài 5: triển khai LAMP với Puppet (http://quantrinet.com/forum/showthread.php?t=9987)

hoctinhoc 15-01-2016 12:42 PM

Puppet bài 5: triển khai LAMP với Puppet
 
Puppet bài 5: triển khai LAMP với Puppet

Để kiểm khai cài đặt LAMP cho các Hosts: Puppet Agent các bạn tham khảo bài viết sau:

http://www.bogotobogo.com/DevOps/Pup...e_Manifest.php

:battay:


Bây giờ là 11:29 AM. Giờ GMT +7

Diễn đàn tin học QuantriNet
quantrinet.com | quantrimang.co.cc
Founded by Trương Văn Phương | Developed by QuantriNet's members.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.