Quản trị net diễn đàn chia sẻ thông tin các thủ thuật mạng, internet bảo mật thông tin dành cho giới IT VIệt hy vọng là nơi bổ ích cho cộng đồng

Quản trị net diễn đàn chia sẻ thông tin các thủ thuật mạng, internet bảo mật thông tin dành cho giới IT VIệt hy vọng là nơi bổ ích cho cộng đồng (http://quantrinet.com/forum/index.php)
-   Kiến Thức Cơ Bản Về VoIP (http://quantrinet.com/forum/forumdisplay.php?f=455)
-   -   Đồ án, tài liệu nghiên cứu về VoiIP, Tổng đài điện thoại Call Server (http://quantrinet.com/forum/showthread.php?t=9724)

hoctinhoc 04-04-2015 11:10 AM

Đồ án, tài liệu nghiên cứu về VoiIP, Tổng đài điện thoại Call Server
 
Đồ án, tài liệu nghiên cứu về VoiIP, Tổng đài điện thoại Call Server

Các bạn muốn tìm hiểu về tổng đài VoIP thì tham khảo tài liệu sau nhe.


http://www.slideshare.net/sonmai1675/bo-co-40029181


Chúc thành công

:battay:


Bây giờ là 01:00 AM. Giờ GMT +7

Diễn đàn tin học QuantriNet
quantrinet.com | quantrimang.co.cc
Founded by Trương Văn Phương | Developed by QuantriNet's members.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.