Quản trị net diễn đàn chia sẻ thông tin các thủ thuật mạng, internet bảo mật thông tin dành cho giới IT VIệt hy vọng là nơi bổ ích cho cộng đồng

Quản trị net diễn đàn chia sẻ thông tin các thủ thuật mạng, internet bảo mật thông tin dành cho giới IT VIệt hy vọng là nơi bổ ích cho cộng đồng (http://quantrinet.com/forum/index.php)
-   CCNA (http://quantrinet.com/forum/forumdisplay.php?f=99)
-   -   Các lệnh cơ bản quản lý Switch Cisco (http://quantrinet.com/forum/showthread.php?t=9741)

hoctinhoc 24-04-2015 04:09 PM

Các lệnh cơ bản quản lý Switch Cisco
 
Các lệnh cơ bản quản lý Switch Cisco


1. Thông tin truy cập

Mở cửa số CMD gõ lệnh sau:

SSH 192.168.1.1

2. Chuyển đổi tốc độ port switch từ 1000Mbps xuống 100Mbps (thí dụ trên port 22)
Switch>en
Switch#conf t
Switch(config)# interface gigabitethernet 1/0/22
Switch(config-if)# speed 100
Switch(config-if)# exit
Switch # show interfaces status

3. Tắt, mở port (thí dụ trên port 22)

Switch>en
Switch#conf t
Switch(config)# interface gigabitethernet 1/0/22
Switch(config-if)# shutdown ---> tắt port
Switch(config-if)# no shutdown ---> mở port
Switch(config-if)# exit

4. Xem trang thái tất cả các port

Switch # show interfaces status

5. Xem băng thông Port (thí dụ trên port 22)

Switch#show interface gigabitEthernet 1/0/22

6. Xem băng thông tất cả các Port

show interface |more

7. Kiem tra và clear cache arp
Switch#show mac address-table | include 18:OB
Switch#show mac address-table


8. Đăt IP cho Vlan , ip cho Switch

interface Vlan1
ip address 192.168.1.15 255.255.255.0
no ip route-cache
no shutdown


:battay:


Bây giờ là 02:19 AM. Giờ GMT +7

Diễn đàn tin học QuantriNet
quantrinet.com | quantrimang.co.cc
Founded by Trương Văn Phương | Developed by QuantriNet's members.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.