QuantriNet - AdminPro

QuantriNet - AdminPro (http://quantrinet.com/forum/index.php)
-   Manage Windows Server 2003 (290) (http://quantrinet.com/forum/forumdisplay.php?f=118)
-   -   Key Active windows 2003 Enterprise 64bit 100% (http://quantrinet.com/forum/showthread.php?t=9701)

hoctinhoc 14-02-2015 10:04 AM

Key Active windows 2003 Enterprise 64bit 100%
 
Key Active windows 2003 Enterprise 64bit


1. Bấm start -> windows activate

2. Chọn cái đầu tiên (active qua internet) -> chọn cái đầu tiên (chỉ active license ko tạo ID mới) -> điền key HYV62-CKGWR-7FGFT-F2BDF-24D78,

và bấm retry


3. Chờ tí khi nhận được thông báo “…actived” là đã thành công.

:battay:


Bây giờ là 06:13 PM. Giờ GMT +7

Diễn đàn tin học QuantriNet
quantrinet.com | quantrimang.co.cc
Founded by Trương Văn Phương | Developed by QuantriNet's members.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.