Quản trị net diễn đàn chia sẻ thông tin các thủ thuật mạng, internet bảo mật thông tin dành cho giới IT VIệt hy vọng là nơi bổ ích cho cộng đồng

Quản trị net diễn đàn chia sẻ thông tin các thủ thuật mạng, internet bảo mật thông tin dành cho giới IT VIệt hy vọng là nơi bổ ích cho cộng đồng (http://quantrinet.com/forum/index.php)
-   Firewall Astero (Sophos UTM) (http://quantrinet.com/forum/forumdisplay.php?f=545)
-   -   Hướng dẫn cấu hình ASA 5006 (how to setup asa 5506) (http://quantrinet.com/forum/showthread.php?t=10170)

hoctinhoc 05-07-2019 09:27 AM

Hướng dẫn cấu hình ASA 5006 (how to setup asa 5506)
 
Hướng dẫn cấu hình ASA 5006 (how to setup asa 5506)

This is our network topology for the basic configuration.


https://www.networkstraining.com/wp-...l-525x1024.jpg


https://www.networkstraining.com/cis...utorial-guide/


:battay:


Bây giờ là 02:41 PM. Giờ GMT +7

Diễn đàn tin học QuantriNet
quantrinet.com | quantrimang.co.cc
Founded by Trương Văn Phương | Developed by QuantriNet's members.
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.