Quản trị net diễn đàn chia sẻ thông tin các thủ thuật mạng, internet bảo mật thông tin dành cho giới IT VIệt hy vọng là nơi bổ ích cho cộng đồng

Quản trị net diễn đàn chia sẻ thông tin các thủ thuật mạng, internet bảo mật thông tin dành cho giới IT VIệt hy vọng là nơi bổ ích cho cộng đồng (http://quantrinet.com/forum/index.php)
-   Mac OS (Apple) (http://quantrinet.com/forum/forumdisplay.php?f=131)
-   -   Hướng dẫn cấu hình VPN trên MAC cho phép dùng IP WAN (http://quantrinet.com/forum/showthread.php?t=10206)

hoctinhoc 17-03-2020 09:57 PM

Hướng dẫn cấu hình VPN trên MAC cho phép dùng IP WAN
 
Hướng dẫn cấu hình VPN trên MAC cho phép dùng IP WAN


Sau khi cấu hình VPN xong bạn vào chọn Send All traffic over VPN connection thì máy tính mới lấy IP wan của VPN để ra internet nhe.


Mặc định thì MAC sẽ lấy IP wan của mạng ADSL để ra internet.
https://saturnvpn.net/wp-content/upl...-vpn-mac10.jpg


Bây giờ là 01:30 PM. Giờ GMT +7

Diễn đàn tin học QuantriNet
quantrinet.com | quantrimang.co.cc
Founded by Trương Văn Phương | Developed by QuantriNet's members.
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.