QuantriNet - AdminPro

QuantriNet - AdminPro (http://quantrinet.com/forum/index.php)
-   Oracle 10, 11,... (http://quantrinet.com/forum/forumdisplay.php?f=154)
-   -   Triển khai Oracle rac (real application clusters) on windows 2003 (http://quantrinet.com/forum/showthread.php?t=5016)

hoctinhoc 08-08-2010 04:55 PM

Triển khai Oracle rac (real application clusters) on windows 2003
 Triển khai Oracle rac (real application clusters) on windows 2003

1. Giới thiệu:


Cơ sở dữ liệu oracle là một cơ sở dữ liệu mạnh mẽ nhất thế giới. Được thiết kế để triển khai cho mọi môi trường doanh nghiệp. Việc cài đặt, quản lý rất dễ dàng, các công cụ để phát triển các ứng dụng một cách hoàn thiện và nhanh chóng. Cơ sở dữ liệu oracle phù hợp cho mọi loại dữ liệu, các ứng dụng và các môi trường khác nhau bao gồm cả windows và linux với chi phí tối thiểu.
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu oracle 9i/10g/11g. Đây có thể nói là một hệ quản trị csdl hàng đầu trên thế giới. Hơn hai phần ba trong số 500 tập đoàn công ty lớn nhất thế giới (fortune 500) sử dụng oracle. Ở việt nam hầu hết các đơn vị lớn thuộc các ngành ngân hàng, kho bạc, thuế, bảo hiểm, bưu điện, hàng không, dầu khí,… đều sử dụng hệ quản trị csdl oracle. Có được như thế là vì oracle hiện đang dẫn đầu về các tính năng như:
http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image001.gif độ ổn định và tin cậy cao
http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image001.gif khả năng xử lý dữ liệu rất lớn, có thể lên đến hàng trăm terabyte (1 terabyte ~ 1,000 gigabyte ~ 1,000,000,000 kilobyte) mà vẫn đảm bảo tốc độ xử lý dữ liệu rất cao.
http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image001.gif khả năng bảo mật rất cao, oracle đạt độ bảo mật cấp c2 theo tiêu chuẩn bảo mật của bộ quốc phòng mỹ và công nghệ csdl oracle vốn được hình thành từ yêu cầu đặt hàng của các cơ quan an ninh fbi và cia.


Ngoài ra oracle còn là một hệ csdl độc lập với hệ điều hành. Nó cho phép không chỉ chạy trên các hệ điều hành thương mại windows mà còn có thể chạy trên các hệ điều hành mã nguồn mở miễn phí như linux rất mạnh và rất phổ biến hiện nay


Oracle giúp cho các doanh nghiệp sử dụng thông tin chất lượng cao để kết hợp, đo lường các kết quả và truyền một cách chính xác nhất đến tất cả các cổ đông. Công ty cũng cải tiến kĩ thuật trong nhiều năm bằng việc kết hợp tính sáng tạo của những kĩ sư phần mềm giỏi nhất trong nghành với những phản hồi từ 500 khách hàng của tạp chí fortune – kết quả là sự ra đời của những đổi mới hỗ trự trợ các ngành kinh doanh bị chi phối bởi thông tin trên khắp thế giới.


trong bài viết này sẽ trình bày việc triển khai oracle rac trên môi trường windows sever 2003Cấu hình đề xuấthttp://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image003.jpgChi phí đề xuấthttp://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image005.jpgPhần cấu hình ds4700 storage, xem ở đây

2. Installing oracle 10g release 2 clusterware on a 2-node windows 2003 enterprise edition server


Chuẩn bị:
1 máy dc, 2 máy oracle1, oracle2 đã join domainPhần1: chuẩn bị hệ thống storage

B1: cài iis trên 2 node

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image007.jpg

Bước 2: mở file .vmx trong thư mục máy ảo oracle1, quan sát và chỉnh sửa lại các đĩa dùng chung, tương tự cho oracle2

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image009.jpg

Bước 3: mở disk management, nhấn next để add các disk

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image011.jpg

Bước 4: chọn disk1, new partition

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image013.jpg

Bước 5: chọn extended partition

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image015.jpg

Bước 6: xác nhận dung lượng mặc định, next

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image017.jpg

Bước 7: chọn disk1, new logical drive

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image019.jpg


Bước 8: chọn do not assign a drive letter or drive path

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image021.jpg

Bước 9: chọn do not format this partiton

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image023.jpg

Bước 10: lặp lại các bước trên cho các disk2,3,4,5
Sau khi hoàn thành, màn hình xuất hiện như hình dưới, restart
Trên node2 lặp lại tất cả các bước tạo đĩa giống như node 1 và cũng restart máy

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image025.jpg

Phần2: cài clusterware trên node1

B1: chạy file setup.exe để tạo cluster cho oracle. Chú ý: oracle không sử dụng windows server cluster

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image027.jpg

B2: nhấn next qua bước tiếp theo

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image029.jpg

B3: quan sát các thành phần đang cài đặt, trạng thái phải là “succeeded”

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image031.jpg

B4: nhấn add để thêm node2, màn hình xuất hiện như hình dưới.

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image033.jpg

B5: nhấn next qua bước tiếp theo, chú ý mỗi node có 2 lan card, nhất edit khai báo 2 subnet của card private và public

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image035.jpg

Bước 6: cấu hình storage cho cluster

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image037.jpg

Bước 7: lần lượt chọn từng disk và nhấn edit để cấu hình

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image039.jpg

Bước 8: các disk đã dược cấu hình xong

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image041.jpg

Bướ 9: soạn file etc trong thư mục c:\windows\system32\driver\etc như hình dưới trên cả 2 node 1 và 2

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image043.jpg

Bước 10: nhấn next qua bước tiếp theo

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image045.jpg

Bước 11: nhanh chóng khởi động các services như hình dưới

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image047.jpg

Bước 11: nhấn exit, chọn yes để kết thúc quá trình cài clusterware

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image049.jpg

Phần2: installing rac database with asm option

Asm: automatic storage management - asm is an integrated file system and volume manager expressly built for oracle database files

B1: chạy file setup.exe trong đĩa database

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image050.jpg.

B2: chọn enterprise edition

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image051.jpg

B3: giữ nguyên các thông số mặc định, chọn next

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image052.jpg

B4: chọn node1,2 nhấn next

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image054.jpg

B5: kiểm tra các thành phần cần thiết


http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image055.jpg

B6: kiểm tra thành công

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image056.jpg

B7: chọn install database software only

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image057.jpg

B8:

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image058.jpg

B9:

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image059.jpg

B10:

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image060.jpg

B11:

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image061.jpg

B12:

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image062.jpg

B13: quá trình cài đặt kết thúc

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image064.jpg
Phần 3: setting up the listener

B1: kiểm tra trên cả 2 node, đường dẫn cài đặt

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image065.jpg

B2: tại dòng lệnh nhập “netca”, chọn cluster configuration

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image066.jpg

B3: chọn 2 node1,2

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image068.jpg

B4: check listener configuration first

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image069.jpg

B5: add

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image070.jpg

B6: để mặc định

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image071.jpg

B7: chọn tcp

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image072.jpg

B8: chọn port 1521

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image073.jpg

B9: chọn no

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image074.jpg

B10:

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image075.jpg

B11: naming methods.

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image076.jpg

B12: chọn local naming và easy connect

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image077.jpg

B13:

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image078.jpg

Phần 4: Installing the companion cd

B1: màn hình welcome

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image079.jpg

B2: chọn oracle products

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image080.jpg

B3: nơi lưu database

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image081.jpg

B4: 2 node được chọn mặc định

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image083.jpg

B5:

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image085.jpg

B6: install

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image086.jpg

B7: giải nén gói cài đặt

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image087.jpg

B8: triển khai đến các node, quá trình cài kết thúc

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image088.jpg

Tạo database và asm instances

B1: nhập lệnh dbca

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image089.jpg

B2: starting…

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image090.jpg

B3: chọn rac option.

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image091.jpg

B4: tạo database

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image092.jpg

B5: chọn 2 node

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image094.jpg

B6: chọn custom database

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image095.jpg

B7: nhập tên cho rac instance global

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image097.jpg

B8: configure em và smtp

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image099.jpg

B9: password

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image100.jpg

B10: chọn asm

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image101.jpg

B11: tạo asm instance (+asm1 trên node 1 và +asm2 trên node 2).

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image103.jpg

B12: ok

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image104.jpg

B13: tạo instance trên cả 2 node

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image105.jpg

Node 1 created

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image106.jpg

Node 2 created

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image107.jpg

B 14:

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image108.jpg

B15: chọn normal

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image109.jpg

B16: chọn add

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image110.jpg

B17:

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image111.jpg

B18:

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image112.jpg

B19: finish

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image113.jpg

B20:

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image114.jpg

B21:

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image115.jpg

B22: tạo flashback recovery

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image117.jpg

B23:

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image118.jpg

B24:

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image119.jpg

B25:

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image120.jpg

B26:

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image121.jpg

B27:

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image122.jpg

B28: qúa trình tạo bắt đầu

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image123.jpg

B29: không check mục flash

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image125.jpg

B30: chọn use omf

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image126.jpg

B31: browse, chọn disk recovery

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image127.jpg

B32:

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image128.jpg

B33: next

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image129.jpg

B34:

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image130.jpg

B35:

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image131.jpg

B36:

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image132.jpg

B37:

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image133.jpg

B38:

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image134.jpg

B39:

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image135.jpg

B40:

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image136.jpg

B41:

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image137.jpg

B42:

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image139.jpg

B43: script creation

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image140.jpg

B44: OK

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image141.jpg

B45: quá trình setup bắt đầu

http://ngoc.nhatnghe.vn/oracle/Oracl...s/image142.jpg

Kết thúc
Theo: Nhất nghệ
:battay:


Bây giờ là 04:21 PM. Giờ GMT +7

Diễn đàn tin học QuantriNet
quantrinet.com | quantrimang.co.cc
Founded by Trương Văn Phương | Developed by QuantriNet's members.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.