Quản trị net diễn đàn chia sẻ thông tin các thủ thuật mạng, internet bảo mật thông tin dành cho giới IT VIệt hy vọng là nơi bổ ích cho cộng đồng

Quản trị net diễn đàn chia sẻ thông tin các thủ thuật mạng, internet bảo mật thông tin dành cho giới IT VIệt hy vọng là nơi bổ ích cho cộng đồng (http://quantrinet.com/forum/index.php)
-   Máy Chủ và Phần Cứng Mạng (IBM, HP, SUPERMICRO, INTEL, CISCO, ROUTER...) (http://quantrinet.com/forum/forumdisplay.php?f=431)
-   -   Cấu hình RAID cho server Lenovo X3650 M5, Raid on Lenovo IBM X3650 M5 (http://quantrinet.com/forum/showthread.php?t=10137)

hoctinhoc 24-07-2017 09:48 PM

Cấu hình RAID cho server Lenovo X3650 M5, Raid on Lenovo IBM X3650 M5
 
Cấu hình RAID cho server Lenovo X3650 M5, Raid on Lenovo IBM X3650 M5

Cấu hình RAID

Trước tiên bạn khởi động server nhấn F1 để vào giao diện BIOS, BIOS có giao diện như hình:
http://maychu24h.vn/wp-content/uploads/DSC_0491-1.jpg
Chọn system settings như hình ta thấy xuất hiện giao diện như hình:
http://maychu24h.vn/wp-content/uploads/DSC_0492-1.jpg
Chọn Storage như hình, nhấn ENTER.
http://maychu24h.vn/wp-content/uploads/DSC_0494-1.jpg
Chọn configure để bắt đầu cấu hình:
http://maychu24h.vn/wp-content/uploads/DSC_0501-1.jpg
Chọn Create Virtual drive
http://maychu24h.vn/wp-content/uploads/DSC_0502-1.jpg
Ở phần RAID level chọn RAID1 (RAID 1, 0, 5, 10 … tùy bạn, bạn cấu hình RAID LV nào thì chọn LV đó.)
Chọn Select Drives để chọn ổ cứng cần cấu hình.
http://maychu24h.vn/wp-content/uploads/DSC_0503-1.jpg
Check vào ổ cứng cần cấu hình RAID và chọn Apply Changes.
http://maychu24h.vn/wp-content/uploads/DSC_0504.jpg
Chọn Save configuration để lưu lại.
http://maychu24h.vn/wp-content/uploads/DSC_0506-1.jpg
check vào confirm sau đó nhấn YES để hoàn tất.


Theo: NTC


:battay:


Bây giờ là 12:59 PM. Giờ GMT +7

Diễn đàn tin học QuantriNet
quantrinet.com | quantrimang.co.cc
Founded by Trương Văn Phương | Developed by QuantriNet's members.
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.