Quản trị net diễn đàn chia sẻ thông tin các thủ thuật mạng, internet bảo mật thông tin dành cho giới IT VIệt hy vọng là nơi bổ ích cho cộng đồng

Quản trị net diễn đàn chia sẻ thông tin các thủ thuật mạng, internet bảo mật thông tin dành cho giới IT VIệt hy vọng là nơi bổ ích cho cộng đồng (http://quantrinet.com/forum/index.php)
-   Software, Tools ..học Anh Văn (http://quantrinet.com/forum/forumdisplay.php?f=406)
-   -   Data khách hàng nhà giàu ở TP HCM (http://quantrinet.com/forum/showthread.php?t=10176)

hoctinhoc 26-07-2019 08:11 AM

Data khách hàng nhà giàu ở TP HCM
 Data khách hàng nhà giàu ở TP HCMhttps://phanmemsniper.com/wp-content...g-1024x536.png 25
Th7


Tặng bạn bộ data khách hàng hầu hết khu vực phía Nam gồm những khách hàng là Giám đốc, ca sĩ. các cấp quản lý… mong các bạn sẽ áp dụng tốt những dữ liệu mình tổng hợp và chia sẽ
Danh sách những người nổi tiếng http://bit.ly/2Y5L0HV
10000 thành viên công ty tại TP HCM http://bit.ly/32NDmR8
10000 khách hàng chọn lọc TP HCM http://bit.ly/2SBsgtI
7600 nhà giàu TP HCM http://bit.ly/2OgQHON
6174 KHÁCH HÀNG KINH DOANH http://bit.ly/2Y2WJXv
6068 CAP QUAN LY TRO LEN TAI TPHCM http://bit.ly/2YmbWT3
5855 thành viên CLB thẩm mỹ SG http://bit.ly/2Y3APDC
5600 GIÁM ĐỐC VÀ TRƯỞNG PHÒNG http://bit.ly/2LGgeig
4700 QUẢN LÝ CẤP CAO TẠI TP HCM http://bit.ly/2ZdrBRK
4700 danh sach quanly capcao_hochiminh-CO EMAIL http://bit.ly/2McZOx4
2400 THU NHẬP CAO http://bit.ly/2SFVKH4
2049 KẾ TOÁN TRƯỞNG HCM http://bit.ly/2GsauEt
600 THÀNH VIÊN CLB DOANH NHÂN HCM http://bit.ly/30SxqV1
32 KTS CỦA CÁC CÔNG TY HCM http://bit.ly/2JPXXwC
30 CLB GOFT TP HCM http://bit.ly/2OeNzmk
22 000 NGƯỜI CÓ THU NHẬP 500USD/THÁNG http://bit.ly/2GuhiBr
12 000 KHÁCH CHỨC TRƯỞNG PHÒNG TRỞ LÊN http://bit.ly/2Ogz4hM
Pass trong các file có thể có là 1111 nhé các bạn


:battay:


Bây giờ là 02:21 PM. Giờ GMT +7

Diễn đàn tin học QuantriNet
quantrinet.com | quantrimang.co.cc
Founded by Trương Văn Phương | Developed by QuantriNet's members.
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.