QuantriNet - AdminPro

QuantriNet - AdminPro (http://quantrinet.com/forum/index.php)
-   Find Solutions to IT Prolems (http://quantrinet.com/forum/forumdisplay.php?f=125)
-   -   HĐH:bạn nào có thể giải thích cho mình vấn đề này được không? (http://quantrinet.com/forum/showthread.php?t=5077)

thuy_CNTT 14-09-2010 01:40 PM

HĐH:bạn nào có thể giải thích cho mình vấn đề này được không?
 
1.Tìm hiểu về các thành phần chính của HĐH MS Dos,giải thích các chức năng của các thành phần chính đó.Hãy trình bày sơ đồ khối của quá trình hoạt động của HĐH MS Dos.
2.Tìm hiểu về cấu trúc của HĐH Windown XP hoặc Windown NP,sơ đồ khối hoạt động của HĐH.So sánh Sự khác biệt giữa HĐH MS Dos và Windown


Bây giờ là 10:45 AM. Giờ GMT +7

Diễn đàn tin học QuantriNet
quantrinet.com | quantrimang.co.cc
Founded by Trương Văn Phương | Developed by QuantriNet's members.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.