View Single Post
Tuổi 24-04-2015, 04:09 PM   #1
hoctinhoc
Guest
 
Trả Lời: n/a
Các lệnh cơ bản quản lý Switch Cisco
Các lệnh cơ bản quản lý Switch Cisco


1. Thông tin truy cập

Mở cửa số CMD gõ lệnh sau:

SSH 192.168.1.1

2. Chuyển đổi tốc độ port switch từ 1000Mbps xuống 100Mbps (thí dụ trên port 22)
Switch>en
Switch#conf t
Switch(config)# interface gigabitethernet 1/0/22
Switch(config-if)# speed 100
Switch(config-if)# exit
Switch # show interfaces status

3. Tắt, mở port (thí dụ trên port 22)

Switch>en
Switch#conf t
Switch(config)# interface gigabitethernet 1/0/22
Switch(config-if)# shutdown ---> tắt port
Switch(config-if)# no shutdown ---> mở port
Switch(config-if)# exit

4. Xem trang thái tất cả các port

Switch # show interfaces status

5. Xem băng thông Port (thí dụ trên port 22)

Switch#show interface gigabitEthernet 1/0/22

6. Xem băng thông tất cả các Port

show interface |more

7. Kiem tra và clear cache arp
Switch#show mac address-table | include 18:OB
Switch#show mac address-table


8. Đăt IP cho Vlan , ip cho Switch

interface Vlan1
ip address 192.168.1.15 255.255.255.0
no ip route-cache
no shutdown


  Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này