View Single Post
Tuổi 11-12-2012, 04:43 PM   #1
hoctinhoc
Guest
 
Trả Lời: n/a
Chống Spam bằng cách không cho phép Post: link, ảnh, URL trong bài viết
Chống Spam bằng cách không cho phép Post: link, ảnh, URL trong bài viết

1. Tính Năng

Mod này yêu cầu thành viên phải có đủ số bài viết mặc định mới có thể post link và ảnh, url lên diễn đàn, trong file xml để mặc định là 5 bài
Muốn thay đổi số bài viết ít nhất làm như sau:
Tìm trong file XML đoạn if (($vbulletin->userinfo[posts] < 5) thay số 5 bằng số bạn chọn là ok.

2. Sử dụng

Vào AdminCP -->
Plugins & Products --> Manage Products---> Import

Import file xml bạn download ở bước 3 vào là xong!

3. Download

Download file đính kèm nhé anh em! (Có một cái cho VBB3 và 1 cái cho VBB4)

Link 1


Link 2

Chúc các bạn thành công!


  Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này