View Single Post
Tuổi 24-07-2017, 09:48 PM   #1
hoctinhoc
Guest
 
Trả Lời: n/a
Cấu hình RAID cho server Lenovo X3650 M5, Raid on Lenovo IBM X3650 M5
Cấu hình RAID cho server Lenovo X3650 M5, Raid on Lenovo IBM X3650 M5

Cấu hình RAID

Trước tiên bạn khởi động server nhấn F1 để vào giao diện BIOS, BIOS có giao diện như hình:

Chọn system settings như hình ta thấy xuất hiện giao diện như hình:

Chọn Storage như hình, nhấn ENTER.

Chọn configure để bắt đầu cấu hình:

Chọn Create Virtual drive

Ở phần RAID level chọn RAID1 (RAID 1, 0, 5, 10 … tùy bạn, bạn cấu hình RAID LV nào thì chọn LV đó.)
Chọn Select Drives để chọn ổ cứng cần cấu hình.

Check vào ổ cứng cần cấu hình RAID và chọn Apply Changes.

Chọn Save configuration để lưu lại.

check vào confirm sau đó nhấn YES để hoàn tất.


Theo: NTC


  Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này