View Single Post
Tuổi 12-11-2021, 07:47 AM   #1
hoctinhoc
Guest
 
Trả Lời: n/a
Fix lỗi: POP3 Connection Error on whmcs
POP3 Connection Error on whmcs


Khi bạn nhận thông báo lỗi này thì bạn vào WHMCS kiểm tra ở:


Setup > Support > Support Departments


hoặc xem thêm ở phần


Setup -> General Settings -> MailChúc bạn thành công
  Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này