View Single Post
Tuổi 04-06-2020, 10:30 PM   #1
hoctinhoc
Guest
 
Trả Lời: n/a
Hướng dẫn xóa và cài đặt lại Windows Defender
Trường hợp bạn muốn cài đặt phần mềm Crack trên Windows Server 2016 thì Windows Defender chặn và xóa file Crack.


Để xử lý vấn đề này, bạn có thể xóa Windows Defender rồi sau đó cài lại bằng Windows PowerShell
Uninstall-WindowsFeature -Name Windows-Defender


Sau đó cài đặt lại bằngInstall-WindowsFeature -Name Windows-Defender

Chúc bạn thành công
  Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này