View Single Post
Tuổi 19-08-2016, 09:30 AM   #1
hoctinhoc
Guest
 
Trả Lời: n/a
Hướng dẫn ẩn thông tin DNS của Range IP
Hướng dẫn ẩn thông tin DNS của Range IP

Thông thường khi bạn thuê IP hoặc nguyên range IP của VNnic hoặc tổ chức nào khác thì mặt định thông tin Range IP, DNS của IP được public ra ngoài các tổ chức như: bgp.he.net.

Để ẩn thông tin này bạn vào link sau cung cấp thông tin cho bên bgp.he.net để nhờ họ ẩn thông tin DNS của các Range IP này.

Chúc các bạn thành công!

http://bgp.he.net/contact/

===> Cách kiểm tra

http://bgp.he.net/net/125.212.245.0/22#_netinfo
  Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này