View Single Post
Tuổi 09-03-2017, 09:41 PM   #1
hoctinhoc
Guest
 
Trả Lời: n/a
Hướng dẫn reset password Windows 2012
Hướng dẫn reset password Windows 2012

Để thiết lập lại mật khẩu trên máy chủ Windows 2012, bạn chỉ cần hoàn thành các bước sau:

 • Khởi động từ Micrsoft Windows Server 2012 DVD
 • Từ menu của Windows Setup, nhấp "Next" .
 • Chọn "Repair your computer"
 • Dưới Chọn và tùy chọn, bấm vào "Troubleshoot" .
 • Dưới tùy chọn Advanced, nhấp vào "Command Prompt" .
 • Tại dấu nhắc lệnh, chạy các lệnh sau:
  d:
 • cd windows\system32
 • move utilman.exe Utilman.exe.old
  copy cmd.exe utilman.exe
 • Đóng dấu nhắc lệnh và sau đó nhấp vào "Continue”" .
 • Hiện tại máy chủ nên khởi động và trình bày màn hình đăng nhập. Ở đây nhấn Windows + U .
 • Tại dấu nhắc bây giờ bạn có thể thay đổi mật khẩu, bằng cách gõ lệnh sau:
  net user administrator password123
  này sẽ thiết lập mật khẩu cho người sử dụng quản trị để được password123


Chúc bạn thành công.
  Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này