View Single Post
Tuổi 04-04-2015, 11:10 AM   #1
hoctinhoc
Guest
 
Trả Lời: n/a
Đồ án, tài liệu nghiên cứu về VoiIP, Tổng đài điện thoại Call Server
Đồ án, tài liệu nghiên cứu về VoiIP, Tổng đài điện thoại Call Server

Các bạn muốn tìm hiểu về tổng đài VoIP thì tham khảo tài liệu sau nhe.


http://www.slideshare.net/sonmai1675/bo-co-40029181


Chúc thành công

  Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này