Chia Sẽ Kinh Nghiệm Về ITTìm Kiếm Với Google
-


Gởi Ðề Tài Mới  Gửi trả lời
 
Công Cụ Xếp Bài
Tuổi 13-07-2022, 02:01 PM   #1
hoctinhoc
Guest
 
Trả Lời: n/a
Hướng dẫn trỏ record email
1. Trên máy chủ enable DKIM và nhập key1

Trích dẫn:


-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIEnwIBAAKCAQCIQIIeb2hC/UI1QVB+nHcdgm9MaaKDDZCoTcrT6cyl5jGqykpPPSXBCU+y
8NBlsispI7UdDXa359eHQDKyVShIXXJW1LK+r3IWaOHXa0XJUA Wg2M5ZieD/HGunDgf4IiRf
7Nb4M4nhAH5dyQCJHkiuonI6TNQIwMk3rXwKtxqW9C7w5ZYB1d QRK636WQpJ8T7jQIQ+uy3C
vNA7dxEM4bG7YPj6lyxFuDPBVurD2kgBhqXYaIdKumIbI6qaIl Y7zHDUaT34vo/ShJHJGSs3
yrWsmmKUHMQb40cq4W60rk/VGbMjtJG41ee7wpLIj3r4dU7zhzjP6Y3xEQKRpneKCO1dAgMB
AAECggEAFrE/upftcnLBqyL0qBGhGQ4XQU+6nD8PH6jNJhwjVGIRVZOZarcRaa QGXRQUcUuK
OrDSwkLyydBYKhN8Hg1mxx6hI2sLVgzcYHUZYApithOYzGAvhe Qb0AFIwKrqkt4E1uEYMIBM
72dopHAMocmka0ls4t7W1ZpeKOLA7Pvv9sH3BppdemlY8ur8ul ZFqh114ffQG+trg63ztcYE
RGXGV86Y92IDNHQQbRksNAwl1wJC4quuW9GF7sTjz7Gx2dI5h1 p2iPPwDn+o4Z7pmL5zyXnO
K2rIepKIzxNtqPhIHaNoww4zdXdmW7vinKo3NkmlsJR47dGEyG Q/ftXMQnnMoQKBgOLp0rvF
3FhXwK6Pw2Z95P6uwf11T7OfKdRVaa93fLJ0m2qXpek/uh0MTN7oEqBg2YO0ZDfT4b/KFMqU
oy8YAZItsGo9/Is39MML7gCTbhUfN5Ma290XNcF/63EvdrgxY5YSiq3a7LV1a1RhYn21SoFI
x/kn+Ky1O4wKOkliMBlFAoGAmbegOya6tkhZEFGtKgPXhr6ZKxyN PZoZe7qrObO+MtyM0419
CJyzjgmBoYlavLuHWfx1za6HWTQqv4woUEQWOBdTHB9FPiBHiX kKKWgzhfsK9dDO6ylKBYBE
5Uh5BuIuMD3SIwNAwQ8x35zXqqtOXDD+ZfMTseHdHJTC0Sd+aT kCgYCGRjEydjIegMb/RQku
1B626rjWgB3Kv8uj32srrvw2KbRyDgzaiqBaYhX27cNf7g+o1Q 1cz9/Newp0miI6Uu1TEABN
ziJsS49l/+A1rQg+LXvYa9Ng8EQaHdU35AtPkcJJYu13VY4vDq2VgA8lLit Jd8UF1jZcFN6I
zuCQ3i5yNQKBgHPf+1Z7tIYSdakamNmyObcmWJoqFMKaNpmRtt 9xgnAe173ly5pBXg01V1Xp
D9Bz4O1RpZAd/4OcEpmAUydmnAU+d/UcEXtqo+KarrFWDnjyLGnvNPwKjPUmo0jf3/PzbnQJ
Ni4UlqyyApuZRO4v4osWl79MhM00ARU5gr5d8inpAoGAqvpvJq f4laiLxmQhh6BrAugVTDeh
gmxIfqG3ku7XEt7pdHB/4SSfOBMMt7rK3jXkTyFzurx9GiiIGQfYyhle3QmvCottSkh24C Fx
LdD0b7DsZlKQt8FVCsogVx+AVHN/2Pw6GhAkYxBj5ty5JEyWdNb6vX77VTUdCK3dn5XwcCU=
-----END RSA PRIVATE KEY-----

2. Trên Tên miền trỏ như sau:


@ TXT "v=spf1 ip4:202.143.110.226/27 ip4:103.42.58.137/25
include:gw.cloudemail.vn -all"

_dmarc TXT "v=DMARC1; p=none"

key1._domainkey
TXT
Trích dẫn:


k=rsa;p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQ EAiECCHm9oQv1CNUFQfpx3HYJvTGmigw2QqE3K0+nMpeYxqspK Tz0lwQlPsvDQZbIrKSO1HQ12t+fXh0AyslUoSF1yVtSyvq9yFm jh12tFyVAFoNjOWYng/xxrpw4H+CIkX+zW+DOJ4QB+XckAiR5IrqJyOkzUCMDJN618Crc alvQu8OWWAdXUESut+lkKSfE+40CEPrstwrzQO3cRDOGxu2D4+ pcsRbgzwVbqw9pIAYal2GiHSrpiGyOqmiJWO8xw1Gk9+L6P0oS RyRkrN8q1rJpilBzEG+NHKuFutK5P1RmzI7SRuNXnu8KSyI96+ HVO84c4z+mN8RECkaZ3igjtXQIDAQAB

_domainkey

TXT


k=rsa;p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQ EAiECCHm9oQv1CNUFQfpx3HYJvTGmigw2QqE3K0+nMpeYxqspK Tz0lwQlPsvDQZbIrKSO1HQ12t+fXh0AyslUoSF1yVtSyvq9yFm jh12tFyVAFoNjOWYng/xxrpw4H+CIkX+zW+DOJ4QB+XckAiR5IrqJyOkzUCMDJN618Crc alvQu8OWWAdXUESut+lkKSfE+40CEPrstwrzQO3cRDOGxu2D4+ pcsRbgzwVbqw9pIAYal2GiHSrpiGyOqmiJWO8xw1Gk9+L6P0oS RyRkrN8q1rJpilBzEG+NHKuFutK5P1RmzI7SRuNXnu8KSyI96+ HVO84c4z+mN8RECkaZ3igjtXQIDAQAB


Chú ý: Có thể bỏ dấu 2 " tùy từng dns của các nhà mạng khác nha
  Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Gửi trả lời


Công Cụ
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Hình Cảm xúc đang Mở
[IMG] đang Mở
Mã HTML đang Tắt
Bây giờ là 09:54 AM. Giờ GMT +7Diễn đàn tin học QuantriNet
quantrinet.com | quantrimang.co.cc
Founded by Trương Văn Phương | Developed by QuantriNet's members.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.