Chia Sẽ Kinh Nghiệm Về ITTìm Kiếm Với Google
-


Gởi Ðề Tài Mới  Gửi trả lời
 
Công Cụ Xếp Bài
Tuổi 07-06-2010, 03:41 PM   #1
hoctinhoc
Guest
 
Trả Lời: n/a
Cách tim shell trên google
Cách tim shell trên google

intitle:c99shell filetype:php
intitle:r57shell filetype:php
intitle:"phpremoteview" filetype:php
inurl:"c99.txt"
intitle:r57shell
intitle:" - c99shell"
intitle:"MyShell 1.1.0 build 20010923"
safe-mode: off (not secure) drwxrwxrwx c99shell
inurl:c99.php
inurl:c99.php uid=0(root)
root c99.php
"Captain Crunch Security Team" inurl:c99
download c99.php
download c99.php
download c99.php
inurl:c99.php
inurl:c99.php
allinurl: c99.php
inurl:c99.php
allinurl: c99.php
inurl:"/c99.php"
allinurl: c99.php
inurl:c99.php
inurl:"c99.php" c99shell
inurl:c99.php uid=0(root)
c99shell powered by admin
c99shell powered by admin
inurl:"/c99.php"
inurl:c99.php
inurl:c99.php
inurl:c99.php
c99 shell v.1.0 (roots)
inurl:c99.php
allintitle: "c99shell"
inurl:"c99.php
inurl:"c99.php
allinurl: "c99.php"
inurl:c99.php
intitle:C99Shell v. 1.0 pre-release +uname
intitle:C99Shell v. 1.0 pre-release +uname
allinurl: "c99.php"
inurl:c99.php
inurl:"c99.php"
inurl:"c99.php"
inurl:c99.php
inurl:c99.php
inurl:c99.php
inurl:c99.php
inurl:"c99.php" c99shell
inurl:c99.php
inurl:"c99.php"
allinurl:c99.php
inurl:"/c99.php
inurl:c99.php?
inurl:/c99.php+uname
allinurl:"c99.php"
allinurl:c99.php
inurl:"c99.php"
inurl:"c99.php"
allinurl:c99.php
allinurl:c99.php?
allinurl:c99.php?
allinurl:c99.php?
"inurl:c99..php"
allinurl:c99.php
c99shell [file on secure ok ]?
inurl:c99.php
inurl:c99.php
inurl:c99.php
inurl:c99.php
inurl:c99.php
inurl:c99.php
inurl:c99.php
inurl:c99.php
powered by Captain Crunch Security Team
allinurl:c99.php
"c99.php" filetypehp
allinurl:c99.php
inurl:c99.php
allinurl:.c99.php
"inurl:c99.php"
c99. PHP-code Feedback Self remove
allinurl:c99.php
download c99.php
allinurl:c99.php
inurl:c99.php
allinurl: "c99.php"
allinurl:c99.php
allinurl:c99.php
c99shell
inurl:c99.php
inurl:c99.php
intitle:C99Shell v. 1.0 pre-release +uname
allinurl:"c99.php"
inurl:c99.php
inurl:c99.php
inurl:c99.php
inurl:c99.php
safe-mode: off (not secure) drwxrwxrwx c99shell
inurl:/c99.php
inurl:"c99.php"
inurl:c99.php
inurl:c99.php
c99.php download
inurl:c99.php
inurl:"c99.php"
inurl:/c99.php
inurl:"c99.php?"
inurl:c99.php
inurl:c99.php
files/c99.php
c99shell filetypehp -echo
c99shell powered by admin
inurl:c99.php
inurl:c99.php
inurl:"c99.php"
inurl:c99.php uid=0(root)
allinurl:c99.php
inurl:"c99.php"
inurl:"c99.php"
inurl:"/c99.php" intitle:"C99shell"
inurl:"/c99.php" intitle:"C99shell"
inurl:"/c99.php" intitle:"C99shell"
C99Shell v. 1.0 pre-release build #5
inurl:c99.php
inurl:c99.php
--[ c99shell v. 1.0 pre-release build #16
c99shell linux infong
c99shell linux infong
C99Shell v. 1.0 pre-release build
!C99Shell v. 1.0 beta!
Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
!c99shell v. 1+Safe-mode: OFF (not secure)
"C99Shell v. 1.0 pre-release build "
intitle:c99shell +filetypehp
inurl:c99.php
intitle:C99Shell v. 1.0 pre-release +uname
"Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
intitle:!C99Shell v. 1.0 pre-release build #16! root
!C99Shell v. 1.0 pre-release build #5!
inurl:"c99.php"
C99Shell v. 1.0 pre-release build #16!
c99shell v. 1.0 pre-release build #16
intitle:c99shell intext:uname
allintext:C99Shell v. 1.0 pre-release build #12
c99shell v. 1.0 pre-release build #16
--[ c99shell v. 1.0 pre-release build #15 | Powered by ]--
allinurl: "c99.php"
allinurl: "c99.php"
Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
"c99shell v 1.0"
ftp apache inurl:c99.php
c99shell+v.+1.0 16
C99Shell v. 1.0 pre-release build #16 download
intitle:c99shell "Software: Apache"
allinurl: c99.php
allintext: Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
powered by Captain Crunch Security Team
powered by Captain Crunch Security Team
!C99Shell v. 1.0 pre-release build #5!
c99shell v. 1.0 release security
c99shell v. 1.0 pre-release build
inurl:c99.php
c99shell [file on secure ok ]?
C99Shell v. 1.3
Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
inurl:c99.php uid=0(root)
powered by Captain Crunch Security Team
C99Shell v. 1.0 pre-release build #16
c99shell[on file]ok
c99shell[file on ]ok
Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
inurl:c99.php
"C99Shell v. 1.0 pre"
=C99Shell v. 1.0 pre-release
Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
c99shell v. pre-release build
inurl:c99.php c99 shell
inurl:c99.php c99 shell
powered by Captain Crunch Security Team
inurl:c99.php
inurl:c99.php
!C99Shell v. 1.0 pre-release build #5!
intitle:"c99shell" filetypehp root
intitle:"c99shell" Linux infong 2.4
C99Shell v. 1.0 beta !
C99Shell v. 1.0 pre-release build #
inurl:"c99.php"
allintext:C99Shell v. 1.0 pre-release build #12
"C99Shell v. 1.0 pre"
powered by Captain Crunch Security Team
Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
inurl:/c99.php?
allinurl:c99.php
intitle:C99Shell pre-release
inurl:"c99.php"
powered by Captain Crunch Security Team
inurl:c99.php
C99Shell v. 1.0 pre-release build #16!
allinurl:c99.php
C99Shell v. 1.0 pre-release build #16 administrator
intitle:c99shell filetypehp
powered by Captain Crunch Security Team
powered by Captain Crunch Security Team
C99Shell v. 1.0 pre-release build #12
c99shell v.1.0
allinurl:c99.php
"c99shell v. 1.0 pre-release build"
inurl:"c99.php" filetypehp
"c99shell v. 1.0 "
ok c99.php
Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
c99shell v. 1.0 pre-release build #16 |
!C99Shell v. 1.0 pre-release build #5!
!C99Shell v. 1.0 pre-release build #5!
allinurl:/c99.php
powered by Captain Crunch Security Team
inurl:c99.php
Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
inurl:c99.php
powered by Captain Crunch Security Team
inurl:c99.php
C99Shell v. 1.0 pre-release
inurl:c99.php
inurl:c99.php exthp
inurl:"c99.php"
allinurl:"c99.php"
Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
powered by Captain Crunch Security Team
Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout"
C99Shell v. 1.0 pre-release build #16 software apache
Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
"c99shell v 1.0"
inurl:"c99.php"
allintitle: C99shell filetypehp
C99Shell v. 1.0 pre-release build #16!
"c99shell v. 1.0 pre-release"
c99shell v. 1.0 pre-release build #5
allinurl:"c99.php" filetypehp
Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
!C99Shell v. 1.0 pre-release build #16!
inurl:c99.php
intitle:C99Shell v. 1.0 pre-release +uname
inurl:c99.php
c99shell v. 1.0
allinurl: c99.php
--[ c99shell v. 1.0 pre-release build #16 powered by Captain Crunch Security Team | ]--
inurl:"/c99.php"
c99shell +uname
c99shell php + uname
c99shell php + uname
--[ c99shell v. 1.0 pre-release build #16 powered by Captain Crunch Security Team | ]--
allinurl:c99.php
!C99Shell v. 1.0 pre-release build #5!
C99Shell v.1.0 pre-release
Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
inurl:c99.php
intitle:c99shell filetypehp
"Encoder Tools Proc. FTP brute"
"c99" filetypehp intext:"Safe-Mode: OFF"
c99shell v. 1.0 pre
inurl:c99.php
intitle:c99shell uname -bbpress
intitle:"index.of" c99.php
inurl:admin/files/
intitle:"index of /" "c99.php"
intitle:"index of" intext:c99.php
intitle:index.of c99.php
intitle:"index of" + c99.php
intitle:index/of file c99.php
intitle:index/of file c99.php
index of /admin/files/
intitle:"Index of/"+c99.php
c99.php "intitle:Index of "
c99.php "intitle:Index of "
c99.php "intitle:Index of "
intitle:index.of c99.php
img/c99.php
intitle:index.of c99.php
img.c99.php
intitle:"Index of/"+c99.php
"index of /" c99.php
c99.php
intitle:"Index of" c99.php
"index of" c99.php
"Index of/"+c99.php


  Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Gửi trả lời


Công Cụ
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Hình Cảm xúc đang Mở
[IMG] đang Mở
Mã HTML đang Tắt
Bây giờ là 04:09 AM. Giờ GMT +7Diễn đàn tin học QuantriNet
quantrinet.com | quantrimang.co.cc
Founded by Trương Văn Phương | Developed by QuantriNet's members.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.