Liên Kết Thiết Bị Giá Rẻ

Chia Sẽ Kinh Nghiệm Về ITTìm Kiếm Với Google
-


Gởi Ðề Tài Mới  Gửi trả lời
 
Công Cụ Xếp Bài
Tuổi 28-12-2021, 11:59 AM   #1
hoctinhoc
Guest
 
Trả Lời: n/a
Hướng dẫn cài đặt SSL cho domain trong Apache (httpd)
Hướng dẫn cài đặt SSL cho domain trong Apache (httpd)


1. Vào /etc/apache2/site-enabled/ tạo 1 file thí dụ: quantrinet.com-ssl.conf


2. Thêm nội dung sau vào

<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443 *:443>
ServerAdmin info@quantrinet.com
ServerName quantrinet.com
ServerAlias www.quantrinet.com

DocumentRoot /var/www/quantrinet/
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

Alias /robots.txt /var/www/quantrinet/robots.txt

<Directory "/var/www/quantrinet">
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
DirectoryIndex index.php index.html index.shtml index.htm default.htm Default.aspx Default.asp index.pl
#Include /etc/letsencrypt/options-ssl-apache.conf
#SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/icsc.vn/fullchain.pem
#SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/icsc.vn/privkey.pem
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/ssl/tectonicsgroup.pem
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private.pem
SSLCertificateChainFile /etc/ssl/Chain_RootCA_Bundle.crt
</VirtualHost>
</IfModule>

Tham khảo: https://www.ssls.com/knowledgebase/h...ate-on-apache/
  Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Gửi trả lời


Công Cụ
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Hình Cảm xúc đang Mở
[IMG] đang Mở
Mã HTML đang Tắt
Bây giờ là 03:24 PM. Giờ GMT +7Diễn đàn tin học QuantriNet
quantrinet.com | quantrimang.co.cc
Founded by Trương Văn Phương | Developed by QuantriNet's members.
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.