Liên Kết Thiết Bị Giá Rẻ

Chia Sẽ Kinh Nghiệm Về ITTìm Kiếm Với Google
-


Gởi Ðề Tài Mới  Gửi trả lời
 
Công Cụ Xếp Bài
Tuổi 11-11-2021, 05:07 PM   #1
hoctinhoc
Guest
 
Trả Lời: n/a
Trỏ tên miền về email icewarp
Hướng dẫn trỏ record Mail về email server icewarp

Để trỏ tên miền về về email server icewap, bạn trỏ các record sau:


Thay thế tên miền và IP email server tương ưng của bạn.
Trích dẫn:


10 STT Host Type Value MX 1@MXmail.domain.com.

STTHostTypeValue 1 mail A 103.42.58.137

2 @ TXT “v=spf1 ip4:202.143.110.226/27 ip4:125.212.241.8/25

include:dnsexit.com -all”

3 key1._domainkey TXT “k=rsa;
p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAiECC Hm9oQv1CNUFQfp
x3
HYJvTGmigw2QqE3K0+nMpeYxqspKTz0lwQlPsvDQZbIrKSO1HQ 12t+fXh0AyslUo
SF1yVtSyvq9yFmjh12tFyVAFoNjOWYng/xxrpw4H+CIkX+zW+DOJ4QB+XckAiR5I
rqJyOkzUCMDJN618CrcalvQu8OWWAdXUESut+lkKSfE+40CEPr stwrzQO3cRDOGx
u2D4+pcsRbgzwVbqw9pIAYal2GiHSrpiGyOqmiJWO8xw1Gk9+L 6P0oSRyRkrN8q1
rJpilBzEG+NHKuFutK5P1RmzI7SRuNXnu8KSyI96+HVO84c4z+ mN8RECkaZ3igjt
XQIDAQAB”

4 _policy._domainkey TXT “o=-;”5 _domainkey TXT “k=rsa;
p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAiECC Hm9oQv1CNUFQfp
x3
HYJvTGmigw2QqE3K0+nMpeYxqspKTz0lwQlPsvDQZbIrKSO1HQ 12t+fXh0AyslUo
SF1yVtSyvq9yFmjh12tFyVAFoNjOWYng/xxrpw4H+CIkX+zW+DOJ4QB+XckAiR5I
rqJyOkzUCMDJN618CrcalvQu8OWWAdXUESut+lkKSfE+40CEPr stwrzQO3cRDOGx
u2D4+pcsRbgzwVbqw9pIAYal2GiHSrpiGyOqmiJWO8xw1Gk9+L 6P0oSRyRkrN8q1
rJpilBzEG+NHKuFutK5P1RmzI7SRuNXnu8KSyI96+HVO84c4z+ mN8RECkaZ3igjt
XQIDAQAB”

6 _dmarc TXT “v=DMARC1; p=none”
  Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Gửi trả lời


Công Cụ
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Hình Cảm xúc đang Mở
[IMG] đang Mở
Mã HTML đang Tắt
Bây giờ là 09:48 AM. Giờ GMT +7Diễn đàn tin học QuantriNet
quantrinet.com | quantrimang.co.cc
Founded by Trương Văn Phương | Developed by QuantriNet's members.
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.