Liên Kết Thiết Bị Giá Rẻ

Chia Sẽ Kinh Nghiệm Về ITTìm Kiếm Với Google
-


Gởi Ðề Tài Mới  Gửi trả lời
 
Công Cụ Xếp Bài
Tuổi 06-10-2016, 11:24 AM   #1
hoctinhoc
Guest
 
Trả Lời: n/a
Hướng dẫn cấu hình DKIM trên Icewarp, Hướng dẫn cấu hình SPF cho Email Server
Hướng dẫn cấu hình DKIM trên Icewarp, Hướng dẫn cấu hình SPF cho Email Server


1. Hướng dẫn cấu hình SPF cho Email Server

Rất đơn giản các bạn vào trang quản lý DNS của mình và tạo Record SPF sau

================================

Host: quantrinet.com
Stype: SPF
Value: v=spf1 a mx ip4:103.111.111.111 ~all
TTL: 3600

IP: các bạn thay IP bằng IP của email Server

================================

2. Hướng dẫn cấu hình DKIM trên Ice Warp Email Server


step 1: truy cập: https://www.port25.com/dkim-wizard/

- nhập vào domain của bạn: quantrinet.com
- nhập vào tên bất kỳ thí dụ: key1
- chọn 2048
- chọn Submit

step 2: vào trang quản lý DNS tên miền tạo Record sau:

Host: key1._domain
Stype: txt
Value: là giá trị Public Key dạng giống bên dưới:

================================
k=rsa;
p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAwkeu 171aVG/vRUjomE
C3f3ki2Z0msha2QQjwFVlG+A5W5xEWu030yPYKv19EWEK+0ZWY TgDwGr/rTJcr3j
RYQAbM+cq66bqjvmHeKzT2WxhuKRsLmRNkaOnoLhrpq5KClhYQ n9LvCpWjsndx1E
0l5Thfy/6sIYZ2q9kZvtl2rnaz8wIZ6MwEGfo/SobcLcLtrI6/OoygDbCDBvlhiU
F4kMGLu2gaT2j3mU/kvYeBkLL94HEBEzb68cO7ANkiugc5PGj02XqNPc0X6rhhI4
09UILYEo8C8bts4V378DSF7EbOFVnG+sisHpY5i+wGzPEpP9+B IHFQmsJt0ky5KG
3LeQIDAQAB
================================

Và thêm 1 record có giá trị tương tự như trên thay Host bằng: _domainkey


Step 3: Trên Email Server

- Enable DKIM trên Icewarp https://esupport.icewarp.com/index.p...or-your-domain

- Active và cấu hình DKIM:

Selector: key1
Domain: quantrinet.com
Priviate Key: Copy giá trị Private key được tạo ở Step1 dạng như sau:

========================================
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIEowIBAAKCAQEAscccTA6gPAC6MG9qHCN7yo8R5OB/K/KLPjg0GMv48RHBDflk OgmQdTfYTThKmlR3G7RR+L3sYvBcguqGeSsbyVpPnnJqK7er+a 7JHttlRXv9bhdC XOAJMIURjHoI1f7cuMoQcwZHwLyqI/94XwWfeT3K05FoW/QbfFpKpui/t3WtrjLN UaCoPM29jOtt41v3qkKh5f7HocHvyewcxRl9kzXo6CFz0smfIf U8eSIQjsM/6356 Hh1f5b0866s95+JpiKYGM2pMan2KfN90GxDR1LChzR/2YKvhfr6iFTyf9dreP7J+ UTCi2qmTVS4XDWGNStt/eivwOEMMf/93t8mpAwIDAQABAoIBAFcdviUbKbQdmx+v CS1eygO51kf1JvxvL4K+4fCgy42+aH8jjdTO6QY35nv4sL4t0+ w0kdK1pwfYx0y0 Bk+MK2KhKdD4OkTQDasd1pqTYm4JU2hGZ5PBiV9IZhAToQ7UhG 7dPfBPzIuLKEjZ oK/Xvo0YFbNVVvFwjqOCT4C5H3GTnEiDX4MejLx1ZtnBPd4TC6Va7 m1bj5PfCts3 508NsbQTsbNxP3isqRXgBMSr0gyWyUXRXosLpfCxN0OrApsBob bpFQnKdU0u/5Cs 7ynHsSnzCqt/dRcaPwZag2mf9aQDvYavbXNiiznZX36AMI2axK59JGqJOgUox4 9h K8AZMpkCgYEA599o55DIhsI31jOHn3T1Q1qeRPjTV3/uVRFozgZXbWs1RGsb1vDT EF5xPEi5+9HeOgJMOtOM7cGXeiMpJIaXFVN/vsyjOnzHzn/3Hpzfi3R/DoTp9WFd yKnOPYxYu1M8R8jzUvnUzm8DmWxJkmzVur7SU1XioXqsXJrouE S/Jn0CgYEAxEa6 dviy9BsYet+uuWJlo2670w028PIc83KjUPxF4Rx08kOGZAYMYp khkLpm5T/POPh4 5PsCNIUaETbchiQcuwquBgNzWql7DyfYYnLbviPljjlT0e4RfW K4oIKU93SvfZ0f CB4JaLlxqFDjslQbN4KXV568tl+BHGI7t8tzpX8CgYEA1CmJ1Y iW0ydW6/oOeIsN 9+kstDNxPbjjHJdnbExFJutXvBi9Snjkxy+DMQPimVY4np+HnL QBWXMv5SPS+4bj KzJRywV3vYZ7VKmmNi6YJQQdVe2sHUhQBdHJ0mterVjF6XEno5 7RZ2oQwwtgbkiD b/I2hOYrDlIu8DUWB7VvqgkCgYAj9CTSCEqXpqL8Vx8lfF3L60vi pEgNKPyep8A8 5IlUbCcL/cyPZAA+y3g3j72rft3RvMpAf65uuncE8jzBIbpVlOY92cH2uJb/NrhP iGSyVtcFD4FIMkjn4/6YAHOTRL+kzfRSQ1ZL5bRpNbAQCZIWwAhDF6PP8HyxG1l/ GHittwKBgFKoNl4yTeJdzDMHyKHNtuihC+IpUn55yIkShwKqgQ CpayVVlgTKH+OX tCZy0+kAucHKODxef7qXOAk70bVClzVWIXeYt8+V4qVdzbXpoa rC1udYwDIr92Yj bbL1r97YvizPJBMgW25llpLPM4sjR8YT1V80+eku38L6F4fKO6 H1
-----END RSA PRIVATE KEY-----
==================================================

Tham khảo hình:
Chúc các bạn thành công,
  Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Gửi trả lời


Công Cụ
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Hình Cảm xúc đang Mở
[IMG] đang Mở
Mã HTML đang Tắt
Bây giờ là 03:47 PM. Giờ GMT +7Diễn đàn tin học QuantriNet
quantrinet.com | quantrimang.co.cc
Founded by Trương Văn Phương | Developed by QuantriNet's members.
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.