Chia Sẽ Kinh Nghiệm Về ITTìm Kiếm Với Google
-


Gởi Ðề Tài Mới  Gửi trả lời
 
Công Cụ Xếp Bài
Tuổi 31-05-2009, 07:30 AM   #1
hoctinhoc
Guest
 
Trả Lời: n/a
Cài Đặt Và Cấu Hình LAMP Với Apache 2.2.9, PHP5.2.6, MySQL 5.0.51b, CentOS 5.1 Server
Cài Đặt Và Cấu Hình LAMP Với Apache 2.2.9, PHP5.2.6, MySQL 5.0.51b, CentOS 5.1 Server Cài đặt webserver từ các gói riêng biệt: apache 2.2.9, PHP 5.2.6 MySQL 5.0.51b, Proftp1.3.1 trên hệ điều hành CentOS5.1
- Cài đặt hệ điều hành ở mức cơ bản nhất, update
- Cài đặt thêm các gói thư viện: có thể cài từ DVD cài đặt hay cài qua mạng. Tốt nhất là cài qua mạng để có được các gói mới nhất.
- Download các gói
- Cài đặt Mysql
- Biên dịch apache và PHP và cấu hình cho PHP chạy với apache
- Cấu hình apache chạy được Vhost theo các user và các module liên quan.
- Cài đặt các công cụ quản lý SQL: phpmyadmin
- Cài đặt Proftp 1.3.1
- Test


Tại sao ta lại phải cài từng gói trong khi chỉ bằng vài thao tác đơn giản trong quá trình cài đặt, ta cũng có thể có một server với đầy đủ các phần mềm như thế? Câu trả lời chính là các gói được kèm theo bộ cài hay được cài phân phối để chúng ta cài thông qua lệnh yum thường không có được những phiên bản mới nhất, và đặc biệt là chúng ta rất khó tối ưu được chúng. Vì thể khi chúng ta tự biên dịch lấy tuy có khó khăn hơn và phức tạp hơn nhưng nó cho chúng ta được quyền làm chủ hoàn toàn, ta hoàn toàn có thể thêm hay bớt những module nào mà mình muốn và bỏ đi cái nào mà mình không muốn, nhằm đem lại cho chúng ta một server mạnh mẽ và an toàn nhất. Và đặc biệt cảm giác tự mình build mọi cái sẽ vui hơn rất nhiều, và nó cho mình nhiều cái để học. Chúng ta cùng bắt tay vào làm nào.

1.Cài đặt hệ điều hành:
Phần này đã được nói rõ trong mục khác, ở đây chúng ta chỉ điểm qua vài vấn đề quan trọng khi cài.
Chú ý trong quá trình cài đặt, khi chương trình đưa ra danh sách các kiểu cài ta không chọn vào gì cả, như thế chúng ta sẽ có một hệ điều hành gọn nhẹ.
Chú ý nếu như ai có khả năng hiểu biết thì có thể chọn vào phần customize để bỏ thêm đi một số mục không cần thết như Text-base internet, Dialup networking support.
Sau khi cài xong máy sẽ khởi động lại, để Update các bản cập nhật cho máy ta dùng lệnh:

PHP Code:
yum update2.Cài thêm các thư viện cần thiết:
Trong quá trình biên dịch các gói như MySQL,apache hay PHP chúng ta cần thêm bộ biên dịch và một số thư viện, chúng ta sẽ bổ sung chúng bằng câu lệnh sau:

PHP Code:
[color=blue][font=Tahoma]yum install gcc gcc-c++ openssl bzip2 unzip zip ncurses-devel zlib-devel openssl-devel libxml2-devel curl-devel libjpeg-devel libpng-devel freetype-devel mhash-devel libmcrypt libmcrypt-devel libpng-devel [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma][/font][/color]

3.Download các gói:
Chúng ta sẽ download các gói từ những link sau:
Apache: http://httpd.apache.org
PHP Code:
wget http://apache.cs.utah.edu/httpd/httpd-2.2.9.tar.bz2


PHP: http://vn.php.net
PHP Code:
wget http://vn2.php.net/distributions/php-5.2.6.tar.bz2


MySQL: http://www.mysql.com
PHP Code:
[color=blue][font=Times New Roman]wget ftp://mirror.anl.gov/pub/mysql/Downloads/MySQL-5.0/mysql-5.0.51b.tar.gz [/font]
[color=blue][font=Times New Roman][/font][/color]
[/color]


ProFTP: http://www.proftpd.org
PHP Code:
[color=blue][font=Times New Roman]wget ftp://ftp.proftpd.org/distrib/source/proftpd-1.3.1.tar.bz2[/font]
[color=blue][font=Times New Roman][/font][/color]
[/color]

Chúng ta download các file trên bằng lệnh wget và đường dẫn đến file, ví dụ:
PHP Code:
[color=blue][font=Tahoma]wget http://apache.cs.utah.edu/httpd/httpd-2.2.9.tar.bz2 [/font]
[color=blue][font=Tahoma][/font][/color]
[/color]

Giả sử các gói trên đều được tải về thư mục /usr/local/setup

4. Biên dịch MySQL
Trước tiên chúng ta cần tạo một user và group dành riêng cho MySQL chạy:
PHP Code:
[color=blue][font=Times New Roman]groupadd mysql[/font][/color]
[
color=blue][font=Times New Roman][/font][/color]

PHP Code:
[color=blue][font=Times New Roman]useradd -g mysql mysql[/font][/color]
[
color=blue][font=Times New Roman][/font][/color]

Giải nén file nén của bộ MySQL và biên dịch:
PHP Code:
[color=blue][font=Times New Roman]tar -vxzf mysql-5.0.51b.tar.gz[/font][/color]
[
color=blue][font=Times New Roman][/font][/color]

PHP Code:
[color=blue][font=Times New Roman]cd mysql-5.0.51b[/font][/color]
[
color=blue][font=Times New Roman][/font][/color]

Trước tiên chúng ta cần tạo ra file kịch bản để chương trình dịch có thể dịch chương trình theo ý chúng ta. Thông thường để biên dịch một chương trình chúng ta có rất nhiều lựa chọn, để xem được các lựa chọn này chúng ta dùng lệnh:
PHP Code:
[color=blue][font=Times New Roman]./configure –help | less[/font][/color]
[
color=blue][font=Times New Roman][/font][/color]

Khi chạy lệnh này chương trình sẽ liệt kê ra rất nhiều lựa chọn, nếu như có thể thì chúng ta đọc thêm phần này và quyết định thêm mình sẽ dùng thêm lựa chọn nào tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi người.
Chúng ta sẽ biên dịch MySQL bằng những câu lệnh sau:

PHP Code:
[color=blue][font=Tahoma]./configure [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--prefix=/usr/local/mysql [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--localstatedir=/usr/local/mysql/data [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--with-unix-soket-path=/usr/local/data [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--disable-maintainer-mode [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--with-mysqld-user=mysql [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--enable-large-files-without-debug [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--without-comment [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--without-bench[/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma][/font][/color]

PHP Code:
[color=blue][font=Tahoma]make[/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]make install [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma][/font][/color]

Tiếp theo chúng ta tạo thư mục data trong thư mục Mysql:

PHP Code:
[color=blue][font=Tahoma]mkdir /usr/local/mysql/data [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma][/font][/color]

Hiện tại MySQL đã được cài đặt nhưng chưa hoàn chỉnh, chúng ta cần chạy thêm những lệnh sau:

PHP Code:
./scripts/mysql_install_dbTiếp theo để đảm bảo vấn đề bảo mật ta cần gán quyền chỉ cho phép user root và MySQL được phép truy cập vào thư mục của MySQL cũng như database.

PHP Code:
[color=blue][font=Tahoma]chown -R root:mysql /usr/local/mysql[/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]chown -R mysql:mysql /usr/local/mysql/data[/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma][/font][/color]

Tiếp theo chúng ta copy file cấu hình cho MySQL, tùy thuộc vào cấu hình của server mà bạn sẽ chọn những file cho phù hợp (small, medium, large, huge):

PHP Code:
[color=blue][font=Tahoma]cp ./support-files/my-medium.cnf /etc/my.cnf[/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma][/font][/color]

PHP Code:
[color=blue][font=Tahoma]chown root:sys /etc/my.cnf[/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma][/font][/color]

PHP Code:
[color=blue][font=Tahoma]chmod 644 /etc/my.cnf [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma][/font][/color]

Tiếp theo chúng ta cần khai báo cho hệ thống biết chỗ chứa các thư viện của MySQL. Chúng ta sẽ sử dụng liên kết động đến các thư viện này và chỉ nạp khi cần. Như thế sẽ làm cho bộ nhớ của hệ thông ở mức ít nhất:

PHP Code:
[color=blue][font=Tahoma]echo "/usr/local/mysql/lib/mysql" >> /etc/ld.so.conf[/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]ldconfig[/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma][/font][/color]

Tiếp theo chúng ta tạo script cho MySQL tự chạy mỗi khi chúng hệ thống chạy:
PHP Code:
[color=blue][font=Times New Roman]cp ./support-files/mysql.server /etc/rc.d/init.d/mysql[/font][/color]
[
color=blue][font=Times New Roman][/font][/color]

PHP Code:
[color=blue][font=Times New Roman]chmod +x /etc/rc.d/init.d/mysql[/font][/color]
[
color=blue][font=Times New Roman][/font][/color]

Để chạy được các file của MySQL (như mysqladmin,mysqldump…) chúng ta cần chạy những lệnh sau:

PHP Code:
[color=blue][font=Tahoma]cd /usr/local/mysql/bin/[/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma][/font][/color]

PHP Code:
[color=blue][font=Tahoma]for file in *; do ln -s /usr/local/mysql/bin/$file /usr/bin/$file;[/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]done [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma][/font][/color]

Đến đây công việc cài đặt MySQL đã xong cơ bản, để khởi động MySQL chúng ta chạy:

PHP Code:
service mysql startNếu bạn nhìn thấy dòng chữ Starting MySQL SUCCESS! thì xin chúc mừng bạn. MySQL đã chạy, còn nếu có thông báo lỗi gì thì chúng ta cần xem lại quá trình đã làm ở trên.
Để chắc chắn xem MySQL đã chạy chưa các bạn có thể dùng lệnh:

PHP Code:
mysqladmin versionChúng ta sẽ thấy có kết quả như sau:

PHP Code:
[color=blue][font=Tahoma]mysqladmin Ver 8.41 Distrib 5.0.51b, for redhat-linux-gnu on i686[/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]Copyright (C) 2000-2006 MySQL AB[/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software,[/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]and you are welcome to modify and redistribute it under the GPL license[/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma] [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]Server version 5.0.51b-log[/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]Protocol version 10[/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]Connection Localhost via UNIX socket[/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]UNIX socket /tmp/mysql.sock[/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]Uptime: 2 min 40 sec[/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma][/font][/color]

Khi cài xong thì password của MySQL là trắng vì thế ta cần phải đổi password này bằng lệnh:
PHP Code:
mysqladmin -u root password “new-password”


trong đó new-password là do bạn đặt và chú ý là không có dấu “”

Để kiểm tra lại password mình vừa đưa vào có chính xác không chúng ta dùng lênh:
PHP Code:
mysql -u root –p


Bạn sẽ được yêu cầu nhập password
Enter password:
Khi nhập đúng các bạn sẽ có được kết quả:
PHP Code:
[color=blue][font=Tahoma]Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or g.[/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]Your MySQL connection id is 3[/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]Server version: 5.0.51b-log Source distribution[/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma] [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.[/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma] [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]mysql>[/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma][/font][/color]

5. Biên dịch Apache và PHP
Trước tiên chúng ta cũng cần giải nén chúng:
PHP Code:
tar -vxjf httpd-2.2.9.tar.bz2


PHP Code:
tar -vxjf php-5.2.6.tar.bz2Biên dịch Apache:
PHP Code:
cd httpd-2.2.9


Chúng ta sẽ biên dịch apache ở mức tối thiểu, tức là cần gì thì biên dịch module đó để biết thêm về các module chúng ta có thể tham khảo thêm lệnh
PHP Code:
./configure --help | less


Ở đây tôi cần chạy các module deflate, suexec, vhost, unique-id, rewrite nên tôi sẽ build như sau:

PHP Code:
[color=blue][font=Tahoma]./configure [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--prefix=/usr/local/apache2 [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--enable-shared=max [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--enable-unique-id [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--enable-rewrite [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--enable-dav [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--enable-dav-lock [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--enable-logio [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--enable-headers [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--enable-ssl [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--enable-vhost-alias [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--enable-suexec [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--enable-deflate [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--enable-module=so[/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma][/font][/color]

PHP Code:
[color=blue][font=Tahoma][php]make

[/font][/color]
PHP Code:
make install

[/php]

Tiếp theo là biên dịch PHP:

PHP Code:
[color=blue][font=Tahoma]./configure [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--prefix=/usr/local/php [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--with-apxs2=/usr/local/apache2/bin/apxs [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--with-curl=/usr/lib [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--with-gd [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--enable-inline-optimization [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--disable-debug [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--enable-gd-native-ttf [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--with-ttf [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--with-gettext [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--with-jpeg-dir=/usr/lib [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--with-freetype-dir=/usr/lib [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--with-kerberos [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--with-openssl [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--with-mcrypt [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--with-mhash [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--with-mysql=/usr/local/mysql [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--with-pear [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--with-png-dir=/usr/lib [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--with-zlib [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--with-zlib-dir=/usr/lib [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--enable-zip [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--enable-bcmath [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--enable-calendar [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--enable-ftp [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--enable-magic-quotes [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--enable-sockets [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--enable-mbstring [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--enable-wddx=shared [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--enable-xml [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]--with-regex=system[/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma] [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]make[/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]make install[/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma][/font][/color]

copy file php.ini vào thư mục PHP

PHP Code:
[color=blue][font=Tahoma]cp php.ini-dist /usr/local/php/lib/php.ini[/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma][/font][/color]

Để cho tiện sửa đổi ta tạo các liên kết của các file config của apache và php vào trong thư mục /etc
PHP Code:
[color=blue][font=Tahoma]ln -s /usr/local/php/lib/php.ini /etc/php.ini[/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma][/font][/color]

PHP Code:
[color=blue][font=Tahoma]ln -s /usr/local/apache2/conf/httpd.conf /etc/httpd.conf[/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma] [/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma][/font][/color]

Đến đây PHP đã được biên dịch để chạy được với Apache, chúng ta cần cấu hình apache để hiểu được file .php
Mở file httpd.conf :

PHP Code:
vi /etc/httpd.confTìm đến dòng

PHP Code:
AddType application/x-gzip .gz .tgzChúng ta thêm vào ngay bên dưới dòng sau:

PHP Code:
AddType application/x-httpd-php .phpTìm đến dòng
PHP Code:
[color=blue][font=Tahoma]<IfModule dir_module>[/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma] DirectoryIndex index.html[/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]</IfModule>[/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma][/font][/color]

Chúng ta sửa lại như sau:

PHP Code:
[color=blue][font=Tahoma]<IfModule dir_module>[/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma] DirectoryIndex index.php index.htm index.php3 index.html[/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]</IfModule>[/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma][/font][/color]

Cũng như MySQL chúng ta cần khai báo vị trí các thư viện và các file binary của apache:

PHP Code:
[color=blue][font=Tahoma]echo "/usr/local/apache2/lib/" >> /etc/ld.so.conf[/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma][/font][/color]

PHP Code:
[color=blue][font=Tahoma]ldconfig[/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma][/font][/color]

PHP Code:
cd /usr/local/apache2/bin/


PHP Code:
[color=blue][font=Tahoma]for file in *; do ln -s /usr/local/apache2/bin/$file /usr/bin/$file;[/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]done[/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma][/font][/color]

PHP Code:
cd /usr/local/php/bin/


PHP Code:
[color=blue][font=Tahoma]for file in *; do ln -s /usr/local/php/bin/$file /usr/bin/$file;[/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma]done[/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma][/font][/color]

Tạo script để apache tự khởi động:

PHP Code:
[color=blue][font=Tahoma]ln -s /usr/local/apache2/bin/apachectl /etc/rc.d/init.d/httpd[/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma][/font][/color]

PHP Code:
[color=blue][font=Tahoma]chmod +x /etc/rc.d/init.d/httpd[/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma][/font][/color]

PHP Code:
[color=blue][font=Tahoma]ln -s /etc/rc.d/init.d/httpd /etc/rc.d/rc3.d/S90httpd[/font][/color]
[
color=blue][font=Tahoma][/font][/color]

Để bật Apache chúng ta dùng lệnh:
PHP Code:
service httpd start


Chúng ta cần tạo một file phpinfo.php để kiểm tra các thông số:

PHP Code:
vi /usr/local/apache2/htdocs/phpinfo.php


PHP Code:
<?php
echo phpinfo();
?>

Sau đó chúng ta vào một máy khác gõ vào trình duyệt
http://ip-server/phpinfo.php

ip server là IP máy chúng ta cài server
Nếu các bạn nhìn thấy các thông số của apache và php trên server thì xin chúc mừng.
Chúng ta đã hoàn thành việc cài đặt cho server

Xin Chúc Mừng !
PHP Code:
Ký Tên:
Hòa Thượng. Thích Ăn Chơi !
  Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Gửi trả lời


Công Cụ
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Hình Cảm xúc đang Mở
[IMG] đang Mở
Mã HTML đang Tắt
Bây giờ là 12:19 AM. Giờ GMT +7Diễn đàn tin học QuantriNet
quantrinet.com | quantrimang.co.cc
Founded by Trương Văn Phương | Developed by QuantriNet's members.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.