Liên Kết Thiết Bị Giá Rẻ

Chia Sẽ Kinh Nghiệm Về ITTìm Kiếm Với Google
-


Gởi Ðề Tài Mới  Gửi trả lời
 
Công Cụ Xếp Bài
Tuổi 08-08-2010, 05:04 PM   #1
hoctinhoc
Guest
 
Trả Lời: n/a
Giải pháp xử lý sự cố trên Domain Controller (DC)
Giải pháp xử lý sự cố trên Domain Controller (DC)
khi mở (enabled) Firewall
Với Windows Server 2003 Service Pack 1

Tổng quát
Trên các Domain Controller sử dụng hệ điều hành Windows Server SP1 khi mở chức năng Windows Firewall thường gặp các lỗi trong hoạt động như sau :
- Các chức năng Domain Controller không thể thực hiện
- Một số Active Directory (AD) Object không thể Replication
Hiện tượng thường gặp
Chúng ta có thể nhận thấy các lỗi như sau :
1- Client Computer không thể thiết lập các Secure connection (giao dich bảo mật) với Domain controller

2- Không thể thực hiện logon với Domain User Account

3- User không thể truy cập các tài nguyên trên Domain cung cấp bởi các Member Servers

4- Các Additional Domain Controller không hoạt động sau khi nâng cấp

5- Xuất hiện các thông báo lỗi trong File Replication Service Event Log như :
Event ID 13508 "The File Replication Service is having trouble enabling replication from …"
nhưng không đi kèm với các thông báo lỗi như :
Event ID 13509 "The File Replication Service has enabled replication from …"
- hoặc -
Event ID 13516 "The File Replication Service is no longer preventing the computer … from becoming a domain controller."

6-Trên các Additional Domain controller sau khi xây dựng, không thấy các share folders SYSVOL và NETLOGON

7-Trên các Additional Domain controller sau khi xây dựng, folders chứa các GPOs
%systemroot%\SYSVOL\domain\Policies
Không nhận được thông tin replication tù các Domain Controller khác
Nguyên nhân
Việc mở chức năng Firewall trên các Domain Controller đã ngăn cản máy Client Computer truy cập Active Directory hoặc ngăn chận thực hiện công tác AD-Replication


Giải pháp xử lý
Để xử lý lỗi nói trên, chúng ta thực hiện các công việc bao gồm : Cấu hình Active Directory File Repication Service (AD-FRS) sử dụng TCP/IP Port xác định không bị tranh chấp và cấu hình Firewall cho phép các Incomming Connections đối với các chương trình và ports yêu cầu

1) Cấu hình AD-FRS sử dụng TCP/IP Port xác định

a- Chọn 2 Ports cụ thể không bị sử dụng trên bất kỳ Domain controller nào. Chúng ta có thể chọn các Ports có gía trị trong khoảng từ 49152 dến 65535 (Ví dụ : 53211 và 53212 )
b- Tạo thêm các biến Registry trên các Domain controller như sau :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\NTDS\Parameters\TCP/IP Port


tạo biến DWORD chứa giá trị Port VD : 53211 - cfdb (hex)

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\NtFrs\Parameters\RPC TCP/IP Port Assignment


tạo biến DWORD chứa fía trị Port VD: 53212 - cfdc (hex)


2) Cấu hình Firewall Service

Thiết lập GPO để cấu hình Firewall Service và áp dụng lên các Domain Controllers (có thể áp dụng GPO trên OU=Domain Controllers có sẵn trong các Domain) như sau :

a. Windows Firewall: Protect all network connections – Enabled
b. Windows Firewall: Allow remote administration exception - Enabled
(enables port 135 và 445)
c. Windows Firewall: Allow file and printer sharing exception: - Enabled
d. Windows Firewall: Define port exceptions: - Enabled
(trong bảng Exception, giá trị * có ý nghĩa cho phép incoming requests từ bất kỳ địa chỉ nào)
123:udpenabled:NTP
3268:tcpenabled:Global Catalog LDAP
389:tcpenabled:LDAP
389:udpenabled:LDAP
53:tcpenabledNS
53:udpenabledNS
53211:tcpenabled:AD Replication (Lưu ý : sử dụng Port đã chọn ở phần 1)
53212:tcpenabled:File Replication Service (Lưu ý : sử dụng Port đã chọn ở phần 1)
88:tcpenabled:Kerberos
88:udpenabled:Kerberos


Theo: Nhất Nghệ  Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Gửi trả lời


Công Cụ
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Hình Cảm xúc đang Mở
[IMG] đang Mở
Mã HTML đang Tắt
Bây giờ là 11:09 PM. Giờ GMT +7Diễn đàn tin học QuantriNet
quantrinet.com | quantrimang.co.cc
Founded by Trương Văn Phương | Developed by QuantriNet's members.
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.