Chia Sẽ Kinh Nghiệm Về ITTìm Kiếm Với Google
-


Gởi Ðề Tài Mới  Gửi trả lời
 
Công Cụ Xếp Bài
Tuổi 21-01-2015, 10:40 AM   #1
hoctinhoc
Guest
 
Trả Lời: n/a
Join PCS Node vào Cluster for Parallels Cloud Server with SSD no cache
Join PCS Node vào Cluster for Parallels Cloud Server with SSD no cache
Hướng Dẫn Cài PCS với SSD không Caching SSD
------***------

- Cài đặt PCS với Basic mode.
Lưu ý: chia đĩa tạo thêm partition cho Chunk-Server: /pstorage/clustername-cs

1. Pcs01:
a. MDS
yum install pstorage-metadata-server
pstorage -c minicloud make-mds -I -a 172.16.1.1 -r /pstorage/minicloud-mds –p
service pstorage-mdsd start
chkconfig pstorage-mdsd onb. Chunk-server
yum install pstorage-chunk-server
pstorage -c minicloud auth-node
pstorage -c minicloud make-cs -r /pstorage/minicloud-cs
service pstorage-csd start
chkconfig pstorage-csd on

c. Client

+ Add Client:
yum install pstorage-client
mkdir -p /pstorage/minicloud
pstorage -c minicloud auth-node
pstorage-mount -c minicloud /pstorage/minicloud
mkdir /pstorage/minicloud/private
mkdir /pstorage/minicloud/vmprivate

Ex: #vi /etc/fstab
Add: pstorage://minicloud /pstorage/minicloud fuse.pstorage rw,nosuid,nodev 0 0
#ln -s /pstorage/minicloud/private/ /vz/private
# prlsrvctl info | grep "VM home"
VM home: /var/parallels
# ln -s /pstorage/minicloud/vmprivate/ /var/parallels

e. Cài đặt shaman HA

#yum install shaman
#yum install shaman-parallels
#echo "CLUSTER_NAME=minicloud" > /etc/shaman/shaman.conf
# shaman join
#service shamand start
#chkconfig --level 35 shamand on


pstorage set-attr -R /pstorage/minicloud replicas=2:1

2. Pcs02:

a. MDS
+ Add MDS:
yum install pstorage-metadata-server
pstorage -c minicloud auth-node
pstorage -c minicloud make-mds -a 172.16.1.2 -r /pstorage/minicloud-mds
service pstorage-mdsd start
chkconfig pstorage-mdsd on

b. Chunk-server
+ Add CS:
yum install pstorage-chunk-server
pstorage -c minicloud auth-node
pstorage -c minicloud make-cs -r /pstorage/minicloud-cs
service pstorage-csd start
chkconfig pstorage-csd on


c. Client

+ Add Client:
yum install pstorage-client
mkdir -p /pstorage/minicloud
pstorage -c minicloud auth-node
pstorage-mount -c minicloud /pstorage/minicloud
mkdir /pstorage/minicloud/private
mkdir /pstorage/minicloud/vmprivate

Ex: #vi /etc/fstab
Add: pstorage://minicloud /pstorage/minicloud fuse.pstorage rw,nosuid,nodev 0 0
#ln -s /pstorage/minicloud/private/ /vz/private
# prlsrvctl info | grep "VM home"
VM home: /var/parallels
# ln -s /pstorage/minicloud/vmprivate/ /var/parallels

e. Cài đặt shaman HA

#yum install shaman
#yum install shaman-parallels
#echo "CLUSTER_NAME=minicloud" > /etc/shaman/shaman.conf
# shaman join
#service shamand start
#chkconfig --level 35 shamand on


3. Pcs03:
a. MDS
yum install pstorage-metadata-server
pstorage -c minicloud auth-node
pstorage -c minicloud make-mds -a 172.16.1.3 -r /pstorage/minicloud-mds
service pstorage-mdsd start
chkconfig pstorage-mdsd on

b. Chunk-server
yum install pstorage-chunk-server
pstorage -c minicloud auth-node
pstorage -c minicloud make-cs -r /pstorage/minicloud-cs
service pstorage-csd start
chkconfig pstorage-csd on


c. Client

+ Add Client
yum install pstorage-client
mkdir -p /pstorage/minicloud
pstorage -c minicloud auth-node
pstorage-mount -c minicloud /pstorage/minicloud
mkdir /pstorage/minicloud/private
mkdir /pstorage/minicloud/vmprivate

Ex: #vi /etc/fstab
Add: pstorage://minicloud /pstorage/minicloud fuse.pstorage rw,nosuid,nodev 0 0
#ln -s /pstorage/minicloud/private/ /vz/private
# prlsrvctl info | grep "VM home"
VM home: /var/parallels
# ln -s /pstorage/minicloud/vmprivate/ /var/parallels

e. Cài đặt shaman HA

#yum install shaman
#yum install shaman-parallels
#echo "CLUSTER_NAME=minicloud" > /etc/shaman/shaman.conf
# shaman join
#service shamand start
#chkconfig --level 35 shamand on
  Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Gửi trả lời


Công Cụ
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Hình Cảm xúc đang Mở
[IMG] đang Mở
Mã HTML đang Tắt
Bây giờ là 06:42 PM. Giờ GMT +7Diễn đàn tin học QuantriNet
quantrinet.com | quantrimang.co.cc
Founded by Trương Văn Phương | Developed by QuantriNet's members.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.