Chia Sẽ Kinh Nghiệm Về ITTìm Kiếm Với Google
-


ERP Thảo luận chung về Vtiger CRM, Sugar CRM

Gởi Ðề Tài Mới  Gửi trả lời
 
Công Cụ Xếp Bài
Tuổi 30-10-2015, 09:03 AM   #1
hoctinhoc
Guest
 
Trả Lời: n/a
Odoo Access Denied When Creating New Database
Odoo Access Denied When Creating New Database

Sau khi cài đặt xong Odoo và truy cập vào http://IP:8069 để tạo Database đầu tiên thì bạn được yêu cầu nhập password master, nếu nhập sai thì bạn sẽ nhận thông báo lỗi sau:
After installing Odoo (previously known as OpenERP),

the following error occurred when attempting to create a new database:

Odoo Server Error Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/python2.7/site-packages/openerp/http.py", line 530, in _handle_exception return
super(JsonRequest, self)._handle_exception(exception) File "/usr/lib
/python2.7/site-packages/openerp/http.py", line 567, in dispatch result =
self._call_function(**self.params) File "/usr/lib/python2.7/site-packages
/openerp/http.py", line 304, in _call_function return self.endpoint(*args,
**kwargs) File "/usr/lib/python2.7/site-packages/openerp/http.py", line
796, in __call__ return self.method(*args, **kw) File "/usr/lib/python2.7
/site-packages/openerp/http.py", line 396, in response_wrap response =
f(*args, **kw) File "/usr/lib/python2.7/site-packages/openerp/addons
/web/controllers/main.py", line 694, in create params['create_admin_pwd'])
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/openerp/http.py", line 872, in
proxy_method result = dispatch_rpc(self.service_name, method, args) File
"/usr/lib/python2.7/site-packages/openerp/http.py", line 114, in
dispatch_rpc result = dispatch(method, params) File "/usr/lib/python2.7
/site-packages/openerp/service/db.py", line 65, in dispatch
security.check_super(passwd) File "/usr/lib/python2.7/site-packages
/openerp/service/security.py", line 33, in check_super raise
openerp.exceptions.AccessDenied() AccessDenied: Access denied.


Cause

The error happened because the master password that was specified to create the database is not the same with the master password set in Odoo to allow the PostgreSQL database operations.


Resolution

nhập password mặc định là: admin


The solution to the access denied error is easy. Just make sure that the master password for the database operations is correct.
By default, if you have never changed the master password, or if your Odoo is newly installed, or the Odoo config file doesn’t contain admin_password value, or the admin_password variable is commented out, or no configuration file is specified, then the default master password is admin.
But if the “admin” master password does not work, probably it has been changed to another password. To check the master password currently set, find and edit the Odoo configuration file, openerp-server.conf which is normally located in /etc or /etc/odoo directory, and then check the value for admin_passwd parameter.

Tip
If you cannot find the openerp-server.conf file, use the following command to help you to locate the file: locate openerp-server.conf


  Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Gửi trả lời


Công Cụ
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Hình Cảm xúc đang Mở
[IMG] đang Mở
Mã HTML đang Tắt
Bây giờ là 12:28 PM. Giờ GMT +7Diễn đàn tin học QuantriNet
quantrinet.com | quantrimang.co.cc
Founded by Trương Văn Phương | Developed by QuantriNet's members.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.