Chia Sẽ Kinh Nghiệm Về ITTìm Kiếm Với Google
-


Gởi Ðề Tài Mới  Gửi trả lời
 
Công Cụ Xếp Bài
Tuổi 18-09-2009, 10:40 AM   #1
hoctinhoc
Guest
 
Trả Lời: n/a
Hướng dẫn cách tự rã băng và update games cho hàng loạt máy.
Hướng dẫn cách tự rã băng và update games cho hàng loạt máy.
Hướng dẫn chi tiết đây (sửa đổi rùi):

Cài đặt tại máy client:
* Tạo tập tin Start.bat có nội dung sau:

Trích:
\\server\Update\Update.bat

* Chép tập tin này vào:
Trích:
C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup

Cài đặt chi tiết tại máy server như sau:

* Tên máy chủ: server
* Tạo 1 thư mục bất kỳ, share với tên Update
* Chép 3 tập tin Update.txt Start.vbs Update.bat vào thư mục trên.


Nội dung Update.bat:
Trích:

DFC password /THAWNEXTBOOT -> Chỉ sử dụng được khi Enable DFC Link hướng dẫn: DF Enterprise
\\server\Update\Start.vbs

Các lệnh khác nếu có.

Nội dung Start.vbs:

Trích:

Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objOutput = objFSO.OpenTextFile("\\server\Update\Update.txt")
arrLines = Split(objOutput.ReadAll, vbCrLf)

Set objShell = CreateObject("Wscript.Shell")
For i = 0 To UBound(arrLines)
If arrLines(i) <> "" Then
objShell.Run arrLines(i)
End if
Next

Nội dung Update.txt: (trong trường hợp này games mình lưu tại D:\)

Trích:

"D:\Audition\Patch.exe"
"D:\Cuulongtranhba\NdLaucher.exe"
"D:\Thienlongbatbo\Launch.exe"
...
Quá trình cập nhật được mô tả như sau:
- Dùng chương trình DFConsole để rã băng các máy. (nếu không có sử dụng DFC)
- Khi máy client khởi dộng sẽ chạy tập tin Start.bat -- gọi --> chạy tập tin Update.bat -- gọi --> Start.vbe
- Start.vbe sẽ thực hiện khởi động các games nằm trong list đã quy định sẵn của tập tin Update.txt, để thực hiện cập nhật.
- Sau khi thực hiện xong sử dụng chương trình DFConsole để đóng băng các máy.

Lưu ý:
- Nếu không muốn cập nhật thì chuyển 2 tập tin Update.txt & Start.vbs sang nơi khác, khi cần thì copy vào.
- Chỉ nên cập nhật games nào cần thiết (nhập nội dung vào file Update.txt).

PS: Ngoài ra nếu muốn máy con thực hiện nội dung khác thì chỉ cần gõ nội dung đó vào tập tin Update.bat

  Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Gửi trả lời


Công Cụ
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Hình Cảm xúc đang Mở
[IMG] đang Mở
Mã HTML đang Tắt
Bây giờ là 10:52 AM. Giờ GMT +7Diễn đàn tin học QuantriNet
quantrinet.com | quantrimang.co.cc
Founded by Trương Văn Phương | Developed by QuantriNet's members.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.