PDA

View Full Version : Hyper-V - Windows


 1. Tìm hiểu về Windows Server 2008 – Windows Server Virtualization
 2. Cài đặt tối ưu cho máy chủ ảo (VPS) trên nền Hyper-V
 3. Hướng dẫn cài đặt máy chủ iSCSI SAN trong Hyper-V
 4. Khôi phục thảm họa cho Hyper-V (Full)
 5. Quản lý máy ảo Hyper-V bằng System Center Virtual Machine Manager (Phần 1)
 6. Tạo máy ảo trong hyper-v từ đĩa cứng ảo của microsoft virtual pc
 7. Cài đặt và sử dụng server ảo với microsoft virtual server 2005 rc2
 8. Cấu hình bảo mật Hyper-V bằng Authorization Manager (Phần 1)
 9. How to Expand a Microsoft Virtual Hard Disk File
 10. Tự động triển khai host máy ảo
 11. Cấu hình bảo mật Hyper-V bằng Authorization Manager – Phần 2
 12. Chuyển một máy thật thành máy ảo với Disk2vhd
 13. Lỗi Damaged VMC file trong Virtual Server
 14. Cập nhật máy chủ Hyper - V
 15. Di chuyển thủ công VM giữa các Hyper-V Host
 16. Hướng dẫn cài đặt máy chủ iSCSI SAN (Openfiler) trong Hyper-V
 17. Giải Pháp Virtual Desktop Infrastructure (VDI) Trên Nền Hyper-V
 18. Cài đặt máy ảo CentOS trên Vyper-V Server
 19. So sánh Hyper-V và ESXi trong môi trường doanh nghiệp vừa và nhỏ
 20. Failover Cluster với Hyper-V (Live Migration, Cluster Shared Volumes)
 21. Hyper-V, ICS, RRAS NAT and port-forwarding on Windows Server 2012