PDA

View Full Version : Iphone


  1. Hướng dẫn Unlock Iphone 3G, 3Gs 4.1 Baseband 5.14, 5.15.
  2. Hướng dẫn unlock Iphone 3GS
  3. Sửa lỗi iphone sử dụng sim ghép không hiện tên trong danh bạn
  4. Cách sao lưu tin nhắn, danh bạ từ iPhone vào máy tính