PDA

View Full Version : Hướng dẫn sử dụng Plesk


 1. Cách xác định MTA đang được sử dụng trong Parallels Plesk Panel và cách chuyển đổi M
 2. Hướng dẫn áp dụng DomainKeys cho Plesk 9.2
 3. Plesk 9.0.1 (unlimited domain, user) không dính "bọ", đã checked!
 4. Parallels Plesk Panel 9.2 giải pháp hoàn hảo cho dịch vụ Hosting
 5. Can not backup a domain if login of Client or Reseller contains upper case characters
 6. IIS can't upload file lớn hơn 30Mb(request filtering module)
 7. Cài Ion Cube + Zend on Plesk Windows Server
 8. Giá trị của các "hàm biến" cơ bản trong Plesk
 9. [SiteBuilder] Sau khi publish môđun trang "Image" không thể hiển thị
 10. [SiteBuilder] Backup máy SB báo lỗi
 11. [SB] Hướng dẫn publish web từ SB for Linux sang Windows Plesk
 12. [SB] Cài đặt IonCube cho Plesk
 13. [SB] Cách chỉnh sửa kích thước của banner và logo
 14. Chỉnh sửa cấu hình httpd.include cho mỗi domain
 15. [SB] Biên dịch file ngôn ngữ báo lỗi "PHP5 not found"
 16. Tập tinexport.php không tìm thấy khi backup CSDL bằng phpmyadmin – Plesk
 17. Tại sao không thể đổi password cho hộp thư
 18. Nâng cấp PHP cho Plesk for Windows 9.x
 19. Lỗi đăng ký SQL Server trong Plesk
 20. Không thể migrate hộp mail từ Cpanel sang Plesk ?
 21. Không thể mở "Log Manager" với lỗi PleskFatalException error
 22. Xem or Reset password Admin của Plesk 9, plesk 10, Plesk 11 và Mysq khi quên mật khẩu
 23. Key Update Status couldn't resolve host name (License Plesk)
 24. Thay đổi IP mới cho server Plesk
 25. Lổi " unable to unsuspend in Plesk 9.5 or Cannot unsuspend domains"
 26. Lỗi client không thể vào được "File Manager"
 27. Plesk - Tomcat - Java - JSP scripts
 28. Plesk 10 - Hướng dẫn & giới thiệu về Plesk 10
 29. Hướng dẫn cài đặt plesk 10 trên windows 2003, 2008
 30. Hướng dẫn cài đặt plesk 10 trên Centos 5 (Linux)
 31. Không thể xóa domain trong plesk winn (Unable to Remove and Delete Domain From Plesk)
 32. Loi khi upload file trong backup va File manager (Plesk Win 2008)
 33. Lỗi không unsuspend được domain
 34. Tài liệu hướng dẩn sử dụng Plesk 9, Plesk 10
 35. Xử lý lỗi không login vào được Plesk (Linux)
 36. Truy cập vào Plesk bị lỗi "Services Unvailable"
 37. Lỗi "The file index.php is part of Plesk distribution..." khi vào trang Plesk
 38. Lỗi "Saved admin password is incorrect." khi mở trang Plesk
 39. Nhập license cho Plesk bằng dòng lệnh
 40. Fix lỗi: Plesk FatalException Unable to connect to database: saved admin password is
 41. Horde, Atmail webmail không làm việc sau khi nâng cấp lên plesk 10
 42. Horde or Atmail webmail hiện trang Apache khi truy cập
 43. Các lỗi bảo mật trong Plesk và cách khắc phục
 44. Khắc phục lỗi không update từ Plesk 9.3 lên 9.5.4
 45. Lỗi của Horde: "DB Error: connect failed"
 46. Reset the Plesk MySQL Password
 47. Xử lý lỗi "Connection to database server failed: Table ‘mysql.servers’ doesn’t exist
 48. Lỗi "Access denied for user 'admin'@'localhost' (using password: YES)"
 49. Lổi "Apache configuration is corrupted: New files of configuration for Apache web se"
 50. Hướng dẫn cài đặt mcrypt khi bị lỗi PHP extension "mcrypt" must be loaded
 51. Xử lý sự cố thiếu hụt vùng nhớ paged và non-paged
 52. Xuất hiện lỗi 500 ‘Internal server error’ khi vào xem quản lý license
 53. Xuất hiện lỗi "DB_RUNRECOVERY: Fatal error" khi tạo mới, hiệu chỉnh hoặc xóa bỏ 1 tài
 54. Khi đăng nhập vào webmail bị lỗi "A fatal error has occurred DB Error: connect failed
 55. Lỗi MySQL query failed: Incorrect information in file: './psa/misc.frm khi mở Paralle
 56. Khi mở Parallels Plesk Panel xuất hiện lỗi "HTTP Error 503. The service is unavailabl
 57. Cấu hình Apache không đúng dẫn đến lỗi: New files of configuration for Apache web ser
 58. Không thể kích hoạt subscription nguyên nhân gây ra bởi: "The subscription is suspend
 59. Cách xác định dịch vụ Tomcat hoạt động trên Plesk server
 60. Khi truy cập vào thư mục Plesk gặp phải lỗi sau "403: Directory index forbidden by ru
 61. Khi thao tác trong Plesk Panel gặp phải lỗi: "Internal error: is out of webspace"
 62. Khi chạy phpMyAdmin gặp lỗi sau "Cannot start session without errors"
 63. Plesk Spider Tool giúp tìm kiếm giải pháp sửa lỗi trên Plesk nhanh chóng
 64. Cấu hình thay đổi cấu hình Joomla trên site bị lỗi: "Could not save data. Error: Coul
 65. Parallels Plesk Panel 10.4 không hoạt động khi FastCGI bị lỗi
 66. Không thể gửi mail có tập tin đính kèm hoặc chuyển tiếp email thông qua Webmail do lỗ
 67. Cách restore Database của MSSQL trên Plesk
 68. Hương dẫn tạo nhiều Email Account trên Plesk
 69. Tạo nhiều tài khoản mail cùng lúc trên Plesk Windows
 70. Trở ngại với mô đun Watchdog khi giám sát máy chủ mail qua IMAP/POP3.
 71. Lỗi khi tải lên tập tin có dung lượng quá lớn
 72. Không thể tạo domain trong Parallels Plesk Panel Windows lỗi corrupted IIS SSL certif
 73. Email gửi đi bị trễ hoặc không thể gửi đi được
 74. Di chuyển domain từ phiên bản thấp hơn đến Plesk 9.x bị lỗi
 75. PHP mysql support không hoạt động sau khi nâng cấp Mysql server từ phiên bản 3.23.58
 76. Không thể truy cập FTP vào bất cứ websites nào do gặp phải lỗi "Connection Refused"
 77. Postfix không thể khởi động lại thông qua Services Management trên Parallels Plesk Pa
 78. Không thể gửi thư trên AtMail vì lỗi
 79. Dịch vụ FTP không thể khởi động bởi xinetd nếu IPv6 bị vô hiệu quá
 80. Plesk không thể truy xuất đến license key
 81. Cannot log in to Parallels Plesk Panel web interface
 82. Hủy tác vụ backup
 83. Tối ưu hoá MySQL trong cPanel và Plesk
 84. Hướng dẫn cài đặt plesk 11 trên Centos 5 (Linux)
 85. Parallels Plesk Atmail and Error: Password file could not be found
 86. Atmail lỗi không thể login "Server responded: -ERR Connection to IMAP server failed"
 87. Error: DNSZone::Table::select() failed: no such row in the table
 88. Lỗi khi thay đổi mật khẩu(password)của tài khoản psaadm, Plesk yêu cầu nhập password
 89. Dịch dụ PLesk bị restart lại mà không rỏ nguyên nhân (log.c.166) server started)
 90. Thay đổi thư mục lưu trử Hosting: Vhosts và lưu trử email : Mail Dir của Plesk
 91. Lỗi Nginx can't start "nginx: [emerg] bind() to failed (99: Cannot assign requested
 92. Xem or Reset password Admin của Plesk 9, plesk 10 khi quên mật khẩu
 93. Hạ cấp mysql trên Plesk (How to downgrade mysql version in plesk)
 94. Gỡ bỏ Parallels Plesk Panel for Windows
 95. Gỡ bỏ Plesk 9.x , plesk 10, plesk 11 for Windows (how to uninstall plesk 9, plesk10)
 96. PLesk not support ASP, Plesk không hỗ trợ code ASP
 97. Sử dụng Email Server nào cho Plesk? Chuyển từ Mail Enable to Ice Warp
 98. Fix lỗi: SWKeyExFatalError error: for Plesk linux and Plesk Windows
 99. Tài liệu hướng dẫn người dùng sử dụng Parallels Plesk Panel 11
 100. 100% CPU usage by httpd process on PLesk, Httpd process take 100% CPU on Plesk
 101. PHP 5.5 và Multiple PHP Versions on PLesk
 102. Cài PHP 5.5 trên CentOS 6.4 Plesk
 103. Hướng dẫn cài đặt plesk 12 trên windows 2003, 2008, 2012
 104. Hướng Dẫn Cấu Hình Cơ Bản Hosting Trên Plesk Panel 12
 105. Hướng Dẫn Cài Đặt Plesk Panel 12 (Windows OS + Linux OS)
 106. Hướng Dẫn Enable Giao Diện Tiếng Việt (version 12.0.18 #33)
 107. Hướng dẫn sử dụng Scheduled Task trong Plesk
 108. Hướng dẫn cập nhật MariaDB 5.5 lên MariaDB 10 (how to upgrate MariaDb 5.5 lên MariaDB
 109. Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10 và Plesk 12.5 (how to install MariaDB 10 and Plesk 12
 110. Hướng dẫn cài đặt MemCached trên Plesk 12.5 (How to Install Memcached on Plesk 12.5)
 111. Hướng dẫn Fix ERROR 1115 (42000) at line 3231: Unknown character set: 'utf8mb4' Plesk
 112. Hướng dẫn cài đặt pecl on CentOS (how to install PHP PECL on CentOS)
 113. Hướng dẫn cài đặt APC Cache on Plesk (How to install APCu module on Plesk server)
 114. How to install mongo,mongodb on plesk - hướng dẫn cài đặt mongo, mongodb trên Plesk
 115. Hướng dẫn cấu hình redirect http to https trên plesk
 116. hỗ trợ mssql php extension - on plesk How to install mssql or sqlsrv extensions PHP
 117. Cách fix lỗi Wordpress Nginx Not found trên Plesk
 118. Hướng dẫn cài đặt imagick trên PLesk
 119. Hướng dẫn Enable Domain key trên Plesk Windows